CDA Weesp

PERSBERICHT: CDA Weesp roept op om overwegingen tegen fusie van Weesp met Amsterdam kenbaar te maken

Het CDA Weesp op maandag 30 november in vergadering via het internet bijeen bekrachtigde het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.
 
In de vergadering werd besloten om, als CDA Weesp, inwoners van Weesp op te roepen om bezwaren die er leven tegen een fusie van Weesp met Amsterdam nu kenbaar te maken bij de Tweede Kamer.

In de vergadering van het CDA Weesp leeft de overtuiging dat er een historische vergissing wordt gemaakt.
 
Ook kwam de vraag aan bod of dit voor Amsterdam wellicht de eerste stap zal blijken te zijn voor fusie of annexatie van andere omliggende gemeenten, niet alleen in de Gooi en Vechtstreek, maar ook richting Zaanstad, Haarlemmermeer en Haarlem.
 
Een ontwikkeling die in de ogen van het CDA Weesp onwenselijk is.
 
Vriendelijke groet,
Hans Burggraaff, voorzitter CDA Weesp

Commentaar op de herindeling met Amsterdam

Op 18 november stond in het WN onder het Gemeentenieuws een mededeling van het college: “Tweede Kamer vraagt omStadhuis richting polder input fusie Weesp Amsterdam” welk mededeling onder de kop ”Tweede Kamer vraagt input van Weespers voor fusie” enigszins bewerkt als zelfstandig bericht in de editie van 25 november werd overgenomen. Helaas was de medeling noch juist noch volledig: er is geen sprake van een vraag naar inbreng noch van een fusie en er ontbreken enkele essentiële elementen uit de brief van 12 november jl. waarop de mededeling stoelt. Kennelijk had het college geen behoefte aan degelijke berichtgeving. Vandaar het volgende.
Op 12 november jl. is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van deTweede Kamer begonnen met de schriftelijke voorbereiding van een vijftal wetsvoorstellen tot samenvoeging /herindeling van gemeenten. Daaronder “ Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp”, nummer TK 35623. De commissie heeft voor deze wetsvoorstellen gekozen voor een snelle behandeling geheel door de zittende Kamer.
In de brief daarover bericht de commissie dat betrokkenen en belangstellenden tot uiterlijk 9 december 2020 commentaar op het wetsvoorstel tot herindeling kunnen indienen. Aan de hand van de ingekomen reacties zal de commissie bepalen of zij een openbare hoorzitting dienstig acht. Ieder die op een eventuele hoorzitting wil inspreken moet dit in zijn schriftelijke reactie melden met een contactpunt erbij. Een mogelijke hoorzitting zal gehouden worden op 16 december in het gebouw van de Tweede Kamer.
Maar aanmelding voor de hoorzitting geeft niet zonder meer recht op deelname. Er zijn regels. Iedere betrokken gemeente krijgt spreekrecht, eventueel te splitsen in College en Raad afzonderlijk. Gemeenteraadsfracties of plaatselijke partijafdelingbesturen krijgen geen spreekrecht evenals individuele burgers die slechts op persoonlijke titel willen inspreken. Personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken krijgen wel spreektijd.
Alle stukken via : Tweede Kamer.nl = Kamerstukken=wetsvoorstellen=35623.

John van Baars
commissielid CDA Weesp.

CDA ongerust over procedures bouwvergunningen

Heeft college nog wel regie over bouwen in Weesp?Bouw in kerktuin
Handhaving van bestemmingsplannen en procedures bij omgevingsvergunningen behoren inwoners zekerheid te geven over hoe hun leefomgeving er 20201103 100338uit blijft of gaat zien. Het college lijkt in de overgangsfase naar Amsterdam toch de grip op procedures verloren te zijn. Het lijkt wel of de projectontwikkelaars de regie hebben over meer of minder snelheid en zorgvuldigheid in de procedures. De gemeente en vooral ook de wethouders moeten volgens het CDA toch ook de wet en regelgeving c.q. de procedures bewaken. De projectontwikkelaars bewaken natuurlijk wel de voortgang van hun eigen project. Het CDA Weesp heeft rond de bouwprojecten in de Kerktuin en in de Singelstraat vragen gesteld aan het college.

Geen water in de Achtergracht

Misschien is dit het moment om een gedateerd, euro’s slurpend project van water in de Achtergracht te laten vallen.
Laten we nu eens concreet zijn:

Op de Achtergracht wil je de stoepen bewaren, ook het groen en de bomen wil je handhaven. De woningen moeten bereikbaar zijn, dus er moet een weg komen. Wat zeg ik twee wegen want iedereen wil bereikbaar zijn voor o.a. ambulance en brandweer. Fietsers krijgen de ruimte in Weesp dus de weg moet breed genoeg zijn voor een auto/ vrachtwagen en veilig voor een fiets.

Dus een sloot zou rechtvaardigen dat er miljarden over de balk gegooid zouden worden, bewoners zouden heel erg lang in de bouwellende zitten, zeker als er voor die auto’s die er nu staan ook nog een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd moet worden. Laat het idee los, als er zoveel geld in Weesp gespendeerd gaat worden, realiseer dan een oplossing rond het spoor/ tunnel onder de vecht door.
 
Tijden veranderen, misschien is het nu tijd om andere keuzes te maken.

Katinka Hilders - van de Wetering

Like ons op Facebook