CDA Weesp

CDA wenst lagere OZB voor verenigingen.

Clubhuizen Adelaar Argus WVGVHet CDA Weesp wil dat bij vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, muziekvereniging, creatieve verenigingen en de speeltuinvereniging niet langer het hoge OZB-tarief in rekening wordt gebracht.

De gemeente Weesp rekent verenigingen en stichtingen het hoge OZB-tarief dat ook bedrijven betalen en dat is veel hoger als het tarief voor woningen. Door een aangenomen wijziging in de landelijke belastingwetgeving (amendement CDA/CU/D66) wordt aanpassing nu mogelijk. Het CDA-Weesp wil nu dat clubs en verenigingen in Weesp hier ook van kunnen profiteren.

Het verenigingsleven en alle betrokken vrijwilligers zijn heel belangrijk voor een fijne samenleving en daarom verdienen ze onze steun en het CDA wil alle mogelijkheden aangrijpen die daarbij helpen. Deze vrijwilligersorganisaties zijn geen bedrijven. De leden ervan zetten zich belangeloos met hart en ziel in voor het maatschappelijk belang in Weesp.  Zij zorgen voor een aangenaam en sociaal klimaat en net als velen vindt het CDA dat belangrijk voor Weesp.  Het CDA heeft nu het voortouw genomen om een stap te zetten naar realisatie van een lager OZB-tarief. Dat scheelt de verenigingen al snel enkele honderden euro's per jaar die ze ongetwijfeld veel beter kunnen besteden dan aan belasting betalen.

FC Weesp veld clubhuis

Omdat deze wetwijziging nog te vers is om al in 2019 mogelijkheden te realiseren heeft de gemeenteraad eind december unaniem de door het CDA ingediende motie aangenomen. Doel is om bij behandeling van de kadernota voor 2020 de mogelijkheid te krijgen om op basis van feiten en cijfers andere keuzes te kunnen maken. (januari 2019)

Van wie en voor wie is de Nijverheidslaan?

cda nijverheidslaan

CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

kostsverlorenstraat braakliggendGa aan de slag en realiseer een plan waar we woningzoekenden kunnen helpen! Weesp is er mee gediend. Op deze manier bieden wij kansen voor Weespers om in Weesp te blijven wonen.
Het CDA vindt dat zij in het belang van de woningzoekenden moet kiezen voor het huidige plan. Het plan wat nu voorligt voorziet in mooie appartementen met een lift. Bruikbaar voor oudere en jongere woningzoekenden uit Weesp. Ymere stelt dat 5 woonlagen nodig zijn om een lift rendabel te krijgen. Een lift is belangrijk om ook appartementen voor senioren te realiseren.
Twee en een half jaar na de vaststelling van de kaders is er nog steeds geen steen gestapeld. De vraag naar sociale huurwoningen voor jong en oud is enorm groot. Inschrijvingen op een aangeboden huurwoning komen zelfs uit op meer dan 400 geïnteresseerden. Dat zegt iets!!

Lees meer: CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Het CDA Weesp heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor het thema toegankelijkheid op diverse aspecteborden op stoepenn in Weesp. Voorstellen van het CDA in moties en amendementen zijn vaak raadsbreed aangenomen maar helaas bleek het geen actief onderwerp binnen het college van B&W. De wethouder in het vorige college heeft diverse malen mondeling toezeggingen gedaan dat een inclusieve agenda belangrijk is, maar helaas. De afgelopen 2 jaar is nog steeds niets gebeurd. In het nieuwe uitwerkingsplan van het coalitieakkoord wordt weer aangegeven dat er de komende jaren onderzoek naar wordt gedaan en rapporten worden geschreven. Weer vraagt het CDA aandacht voor meer DOEN en uitvoering in plaats van weer nieuwe plannen maken en nieuwe onderzoeken doen. Het CDA Weesp wil meer focus voor de leefbaarheid van Weesp voor alle inwoners. In het licht van deze aandacht heeft het CDA Weesp dan ook vragen over activiteiten tijdens de week van de toegankelijkheid.

Lees meer: CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Tweets

  • 17 januari 2019 Vanavond een hoorzitting in Hilversum over de laatste "misgelopen" inkoop Jeugdbescherming in regio Gooi…
  • 09 januari 2019 CDA wenst lagere OZB voor verenigingen. Het CDA Weesp wil dat bij vrijwilligersorganisaties zoals sportvereniginge…
  • 08 januari 2019 RT @marchaverkamp: De regenboogvlag hangt, net zoals bij vele kerken en overheidsgebouwen, ook uit bij het Partijbureau van @cdavandaag. Mo…
  • 02 januari 2019 Ook de fractie van CDA Weesp hoopt U persoonlijk de beste wensen te kunnen toewensen.
  • 30 december 2018 Opvallend. Vorig jaar tussen kerststol, oliebollen en vuurwerk de mening vragen over terrassen in #Weesp. Dit jaar…
  • 30 december 2018 Nijverheidslaan #Weesp Blijven streven naar Nijverheid.
  • 26 december 2018 Kerstwens.
  • 24 december 2018
  • 13 december 2018 Strooibeleid gemeente #weesp na aandacht vragen door @cdaweesp (iets) meer gericht op stoepen. Maar ook #weespers…
  • 01 december 2018 De door het CDA ingediende motie over bestrijding van de gladheid heeft in ieder geval meer aandacht voor voetgange…

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook