CDA Weesp

Bloemetje voor vrijwilligers in Valentijnsweek

20190212 163837Het CDA Weesp heeft vandaag een bloemetje gebracht bij mevrouw Ria Jansen-vd Laan en de heer Wim Koole. Mevrouw Jansen doet o.a. veel werk in de Buurtkamer en als bestuurslid van de KBO. De heer Koole is o.a. coördinator van de Voedselbank in Weesp.
Bloemen voor beiden waarbij het CDA symbolisch alle vrijwilligers wil waarderen. Uiteraard weten insiders hoeveel tijd en energie deze twee Weespers persoonlijk inzetten voor de gemeenschap in Weesp. 
 
Tijdens Valentijnsweek is er altijd veel (commerciële) publiciteit over respect en waardering voor mensen. Het CDA-Weesp wil in deze week extra aandacht voor het belangrijke werk dat de vele vrijwilligers in Weesp doen. Vooral om zichtbaar te maken dat vele Weespers zich inzetten zonder enige publiciteit en vooral ook buiten de schijnwerpers. Je hoort er niet veel over maar ze doen wel erg veel voor Weesper samenleving. Dat verdient respect en waardering.
(febr.2019)  hart cda groen

Waterschap AGV en waterschapsverkiezingen

cda agvlogo waterschap verkiezingenHet CDA campagneteam voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft een nieuwsbrief opgesteld.
De nieuwsbrief informeert u over de waterschapsverkiezingen en de activiteiten van de CDA-kandidaten voor het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
 
Het thema van de CDA campagne is #samenwerkenaanwater.
 
Als u klikt op Nieuwsbrief CDA-AGV bereikt u de eerste editie van de CDA AGV-Nieuwsbrief. In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen volgen er meer.
 
Voor meer achtergronden verwijzen wij u graag naar de website www.cda.nl/agv of de site van Waterschap Amstel Gooi en Vecht  .
 
(januari 2019)

Een Hele Goede Morgen Campagne

 Weesp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDA wenst lagere OZB voor verenigingen.

Clubhuizen Adelaar Argus WVGVHet CDA Weesp wil dat bij vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, muziekvereniging, creatieve verenigingen en de speeltuinvereniging niet langer het hoge OZB-tarief in rekening wordt gebracht.

De gemeente Weesp rekent verenigingen en stichtingen het hoge OZB-tarief dat ook bedrijven betalen en dat is veel hoger als het tarief voor woningen. Door een aangenomen wijziging in de landelijke belastingwetgeving (amendement CDA/CU/D66) wordt aanpassing nu mogelijk. Het CDA-Weesp wil nu dat clubs en verenigingen in Weesp hier ook van kunnen profiteren.

Lees meer: CDA wenst lagere OZB voor verenigingen.

CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

kostsverlorenstraat braakliggendGa aan de slag en realiseer een plan waar we woningzoekenden kunnen helpen! Weesp is er mee gediend. Op deze manier bieden wij kansen voor Weespers om in Weesp te blijven wonen.
Het CDA vindt dat zij in het belang van de woningzoekenden moet kiezen voor het huidige plan. Het plan wat nu voorligt voorziet in mooie appartementen met een lift. Bruikbaar voor oudere en jongere woningzoekenden uit Weesp. Ymere stelt dat 5 woonlagen nodig zijn om een lift rendabel te krijgen. Een lift is belangrijk om ook appartementen voor senioren te realiseren.
Twee en een half jaar na de vaststelling van de kaders is er nog steeds geen steen gestapeld. De vraag naar sociale huurwoningen voor jong en oud is enorm groot. Inschrijvingen op een aangeboden huurwoning komen zelfs uit op meer dan 400 geïnteresseerden. Dat zegt iets!!

Lees meer: CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Het CDA Weesp heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor het thema toegankelijkheid op diverse aspecteborden op stoepenn in Weesp. Voorstellen van het CDA in moties en amendementen zijn vaak raadsbreed aangenomen maar helaas bleek het geen actief onderwerp binnen het college van B&W. De wethouder in het vorige college heeft diverse malen mondeling toezeggingen gedaan dat een inclusieve agenda belangrijk is, maar helaas. De afgelopen 2 jaar is nog steeds niets gebeurd. In het nieuwe uitwerkingsplan van het coalitieakkoord wordt weer aangegeven dat er de komende jaren onderzoek naar wordt gedaan en rapporten worden geschreven. Weer vraagt het CDA aandacht voor meer DOEN en uitvoering in plaats van weer nieuwe plannen maken en nieuwe onderzoeken doen. Het CDA Weesp wil meer focus voor de leefbaarheid van Weesp voor alle inwoners. In het licht van deze aandacht heeft het CDA Weesp dan ook vragen over activiteiten tijdens de week van de toegankelijkheid.

Lees meer: CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Tweets

  • 21 mei 2019 Pieter Heerma volgt #SybrandBuma op
  • 17 april 2019 Als je niets regelt ontstaat er vanzelf chaos. Vandaar onze terugkerende vragen om meer Fietsparkeren #weesp. Hela…
  • 04 april 2019 Vrije schoolkeuze. Succes #cdaamsterdam . Wordt ook voor #weesp straks nieuwe werkelijkheid?
  • 22 maart 2019
  • 21 maart 2019 Alle Weesper CDA kiezers van harte bedankt voor het vertrouwen.
  • 20 maart 2019
  • 20 maart 2019
  • 19 maart 2019 #mindermarktmeersamenwerking
  • 19 maart 2019
  • 18 maart 2019 RT @CDANH: Wat een trieste berichten uit Utrecht. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers en hun familie. De campagne-act…

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook