CDA Weesp

CDA ongerust over procedures bouwvergunningen

Heeft college nog wel regie over bouwen in Weesp?Bouw in kerktuin
Handhaving van bestemmingsplannen en procedures bij omgevingsvergunningen behoren inwoners zekerheid te geven over hoe hun leefomgeving er 20201103 100338uit blijft of gaat zien. Het college lijkt in de overgangsfase naar Amsterdam toch de grip op procedures verloren te zijn. Het lijkt wel of de projectontwikkelaars de regie hebben over meer of minder snelheid en zorgvuldigheid in de procedures. De gemeente en vooral ook de wethouders moeten volgens het CDA toch ook de wet en regelgeving c.q. de procedures bewaken. De projectontwikkelaars bewaken natuurlijk wel de voortgang van hun eigen project. Het CDA Weesp heeft rond de bouwprojecten in de Kerktuin en in de Singelstraat vragen gesteld aan het college.

Geen water in de Achtergracht

Misschien is dit het moment om een gedateerd, euro’s slurpend project van water in de Achtergracht te laten vallen.
Laten we nu eens concreet zijn:

Op de Achtergracht wil je de stoepen bewaren, ook het groen en de bomen wil je handhaven. De woningen moeten bereikbaar zijn, dus er moet een weg komen. Wat zeg ik twee wegen want iedereen wil bereikbaar zijn voor o.a. ambulance en brandweer. Fietsers krijgen de ruimte in Weesp dus de weg moet breed genoeg zijn voor een auto/ vrachtwagen en veilig voor een fiets.

Dus een sloot zou rechtvaardigen dat er miljarden over de balk gegooid zouden worden, bewoners zouden heel erg lang in de bouwellende zitten, zeker als er voor die auto’s die er nu staan ook nog een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd moet worden. Laat het idee los, als er zoveel geld in Weesp gespendeerd gaat worden, realiseer dan een oplossing rond het spoor/ tunnel onder de vecht door.
 
Tijden veranderen, misschien is het nu tijd om andere keuzes te maken.

Katinka Hilders - van de Wetering

CDA heeft veel vragen bij project Sinnigvelderstraat

Sinnigvelder speelplaatsHet CDA heeft vragen gesteld aan het college van Weesp of de verkoop van het groen aan de Sinnigvelderstraat en de voormalige Jan Woudsma locatie wel rechtmatig is . Kan deze verkoop door het college wel de toets van rechtmatigheid doorstaan. De gemeente Weesp heeft namelijk financiële verordeningen waarin de grenzen van het mandaat van het college is vastgelegd. In het geval van verkoop van deze locatie gaat het om de “Financiële verordening gemeente Weesp 2017”. Daarin is aangegeven dat als het college een voornemen heeft tot verkoop van goederen voor een bedrag hoger dan 750.000 euro zij de gemeenteraad de gelegenheid moet geven om wensen en bedenkingen in te dienen. Pas nadat de raad is geraadpleegd kan er door het college een handtekening worden gezet.Sinnigvelder schoolgras

In een brief die is verzonden op donderdag 15 juni 2018 wordt aan de raad medegedeeld dat de realisatieovereenkomst met een verkoopbedrag voor de grond van 936.000 euro wordt getekend op maandag 19 juni 2018. De raad wordt geconfronteerd met het besluit maar heeft geen gelegenheid gekregen om wensen en bedenkingen in te dienen over het plan daarvoor. Waarschijnlijk was er dan al veel eerder boven water gekomen dat ook het vervallen van de groenstrook aan de Sinnigvelderstraat onderdeel was van de overeenkomst. 

Overigens heeft het CDA al begin januari vragen ingediend over de totale procedure. Het college heeft tot op heden geen antwoorden gegeven. Het collegebesluit om de grond te verkopen aan BPD en daarbij de bebouwing in het gebied Sinnigvelderstraat/Jan Woudsmaschool toe te gaan staan zoals in de nu voorliggende plannen, is gebaseerd op een aantal besluiten. Deze besluiten zijn genomen door het college van B&W op basis van een voor het CDA nog niet geheel duidelijke argumentatie. De eerder ingediende vragen zijn:

Lees meer: CDA heeft veel vragen bij project Sinnigvelderstraat

Like ons op Facebook