CDA Weesp

In herinnering: Jasper Vree

jasper vreeOp 9 juli jl. overleed ons lid en oud bestuurslid Jasper Vree. Drie dagen na het heengaan van Betty Burggraaff- Moscoviter met wie hij een aantal jaren het bestuur van onze afdeling vormde.

In de vergadering van 15 0ktober 2007 werd hij in het bestuur gekozen. Met als “geloofsbriefelement” o.a. een 300-jarige familiegeschiedenis in Weesp. Hij bekleedde verschillende functies, door de omstandigheden enige tijd in combinatie: secretaris/penningmeester. In die laatste kwaliteit trad hij uit tijdens de ledenvergadering op 11 juni 2015 in de vertrouwde vergaderzaal in het gebouw van de RABO-bank aan de Irenelaan.

Jasper’s bestuursperiode kende enkele ingrijpende zaken. Het begon met het overgaan naar de digitale communicatiewereld. Daarna speelde de in de Tweede Kamer gesneuvelde G4-fusie met als gevolg alsnog hals over kop gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2010 . Waarop al op 16 december een coalitieakkoord werd gepresenteerd door drie fractievoorzitsters: Carla Overkamp (VVD), Cissy Douma (D66) en Thea Jansen (CDA). Triest was het feit dat medio 2012 Thea Jansen plotseling definitief uitviel. Ook dat vergde weer de nodige bestuurlijke lenigheid. En ondertussen werkte hij ook nog gestaag aan een vervolg op zijn proefschrift.

Als bestuurder was Jasper zeer zorgvuldig en menselijk en vroeg graag raad: ”ik heb ook niet de kennis in pacht”. Zijn wijsheid en punctualiteit waren van grote waarde in de fractieperikelen van medio 2013.
 
Maar ook de actuele landelijke politiek bleef in zijn blikveld. Zijn afscheidsvergadering mocht hij als voorzitter ad interim beginnen. En-ik citeer uit de notulen- “Met het oog op de lopende discussie tussen de heren Samson en Rutte over de bestrijding van het fenomeen ‘Dikke ik’, leest hij Micha 6:8: ‘Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: wees eerlijk, rechtvaardig, en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God’. (Bijbel in Gewone Taal).’
Met deze woorden kunnen ook wij verder.
 

In memoriam Betty Burggraaff-Moscoviter

BETTYBetty had een zeer actief lidmaatschap van het CDA in Amsterdam achter de rug toen zij in 1985 naar Weesp verhuisde en toetrad tot de Weesper CDA-afdeling. Zij werd onmiddellijk lid van het bestuur van de afdeling en bleef dat tot de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. Bij die verkiezingen werd zij als tweede en als eerste vrouw op de lijst gekozen in de gemeenteraad. Zij werd drie keer herkozen en bleef 14 jaar raadslid voor het CDA in Weesp. Daarna nam zij het voorzitterschap op van de CDA-afdeling Weesp en bleef dat tot 2014. Betty kreeg de speld van verdienste van het CDA voor een actief en betrokken lidmaatschap van meer dan 35 jaar.
 
Betty heeft een veelheid van onderwerpen in haar politieke portefeuille gehad, van ruimtelijke ordening tot jeugdwerk. Maar meer nog was Betty het luisterend oor van het CDA in de Weesper samenleving. Betty sprak iedereen in Weesp en iedereen sprak haar aan, op de markt en op straat, in de kerk en bij bijeenkomsten. Zo was zij het zichtbaar boegbeeld van het CDA in de Weesper samenleving. Betty was onconventioneel, direct en strijdbaar. Zij inspireerde de mensen om haar heen en zette ze aan tot actie. En daarbij maakte niet uit welke politieke, kerkelijke of andere kleur je had. Zij stond aan de kant van vrouwen, zwakkeren en minderheden in de samenleving, steeds bewogen vanuit een rotsvast christelijk geloof. Wie dicht bij haar kwam, trof een hartelijke, behulpzame, warme en gulle vrouw met grote belangstelling voor wat omging in de mensen om haar heen.
 
Betty zal blijvend worden herinnerd als een grootse, strijdbare vrouw met een enorme verdienste in het lokale bestuur van Weesp en voor de Weesper samenleving. De CDA-afdeling Weesp wenst haar man Hans Burggraaff, de kinderen, kleinkinderen en overige familieleden sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
 
Namens het bestuur en de fractie van CDA Weesp
Oscar Korte – adviseur bestuur
Willem Hilders – penningmeester
Katinka Hilders-van de Wetering – fractievoorzitter
 

CDA steunt landelijke CDA actie voor alleenstaande kindervluchtelingen

CDA WEESP steunt de landelijke actie van plaatselijke CDA afdelingen om alleenstaande kinderen uit vluchtelingenkampen toe te laten in Nederland.
 
Zeker na de toespraak van onze koning Willem Alexander, tijdens de herdenking vandaag op 4 mei, waarin hij zei: niet normaal maken wat niet normaal is.
 
En het is niet normaal dat kinderen in een afgesloten vluchtelingenkamp zitten, zonder hun ouders, proberen te overleven, omdat het land waar je geboren bent te onveilig is om in te blijven.
 
Daarom:
Wij, CDA Weesp roepen de Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur van onze partij op om de regering te bewegen in te gaan op de noodoproep van Griekenland om kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen over te nemen en een deel van hen in ons land op te vangen.
 
Katinka Hilders - van de Wetering
 

Geen water in de Achtergracht

Misschien is dit het moment om een gedateerd, euro’s slurpend project van water in de Achtergracht te laten vallen.
Laten we nu eens concreet zijn:

Op de Achtergracht wil je de stoepen bewaren, ook het groen en de bomen wil je handhaven. De woningen moeten bereikbaar zijn, dus er moet een weg komen. Wat zeg ik twee wegen want iedereen wil bereikbaar zijn voor o.a. ambulance en brandweer. Fietsers krijgen de ruimte in Weesp dus de weg moet breed genoeg zijn voor een auto/ vrachtwagen en veilig voor een fiets.

Dus een sloot zou rechtvaardigen dat er miljarden over de balk gegooid zouden worden, bewoners zouden heel erg lang in de bouwellende zitten, zeker als er voor die auto’s die er nu staan ook nog een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd moet worden. Laat het idee los, als er zoveel geld in Weesp gespendeerd gaat worden, realiseer dan een oplossing rond het spoor/ tunnel onder de vecht door.
 
Tijden veranderen, misschien is het nu tijd om andere keuzes te maken.

Katinka Hilders - van de Wetering

CDA heeft veel vragen bij project Sinnigvelderstraat

Sinnigvelder speelplaatsHet CDA heeft vragen gesteld aan het college van Weesp of de verkoop van het groen aan de Sinnigvelderstraat en de voormalige Jan Woudsma locatie wel rechtmatig is . Kan deze verkoop door het college wel de toets van rechtmatigheid doorstaan. De gemeente Weesp heeft namelijk financiële verordeningen waarin de grenzen van het mandaat van het college is vastgelegd. In het geval van verkoop van deze locatie gaat het om de “Financiële verordening gemeente Weesp 2017”. Daarin is aangegeven dat als het college een voornemen heeft tot verkoop van goederen voor een bedrag hoger dan 750.000 euro zij de gemeenteraad de gelegenheid moet geven om wensen en bedenkingen in te dienen. Pas nadat de raad is geraadpleegd kan er door het college een handtekening worden gezet.Sinnigvelder schoolgras

In een brief die is verzonden op donderdag 15 juni 2018 wordt aan de raad medegedeeld dat de realisatieovereenkomst met een verkoopbedrag voor de grond van 936.000 euro wordt getekend op maandag 19 juni 2018. De raad wordt geconfronteerd met het besluit maar heeft geen gelegenheid gekregen om wensen en bedenkingen in te dienen over het plan daarvoor. Waarschijnlijk was er dan al veel eerder boven water gekomen dat ook het vervallen van de groenstrook aan de Sinnigvelderstraat onderdeel was van de overeenkomst. 

Overigens heeft het CDA al begin januari vragen ingediend over de totale procedure. Het college heeft tot op heden geen antwoorden gegeven. Het collegebesluit om de grond te verkopen aan BPD en daarbij de bebouwing in het gebied Sinnigvelderstraat/Jan Woudsmaschool toe te gaan staan zoals in de nu voorliggende plannen, is gebaseerd op een aantal besluiten. Deze besluiten zijn genomen door het college van B&W op basis van een voor het CDA nog niet geheel duidelijke argumentatie. De eerder ingediende vragen zijn:

Lees meer: CDA heeft veel vragen bij project Sinnigvelderstraat

CDA standpunt herontwerp fusie Weesp met Amsterdam

Tekst fractievoorzitter CDA tijdens vergadering gemeenteraad Weesp 06-02-2020

Bij de bespreking van het herindelingsontwerp in de commissie AZM van vorige week leek het dat collega raadsleden wat in verwarring waren over de standpunten van het CDA. De CDA-fractie is tijdens het hele proces naar de fusie, transparant en consequent gebleven bij de argumentatie en de keuzes die gemaakt zijn.

Tijdens de laatste vergadering van de vorige gemeenteraad in maart 2018 is het besluit genomen met welke fusiepartner Weesp in zee zou gaan. De CDA-fractie koos, net als ruim 40% van de Weespers voor Gooise Meren en niet voor Amsterdam.

Het CDA vond en vindt dat democratische afdwingbaarheid van invloed op het bestuur en beleid beter en verstandiger is dan de gun factor van Amsterdam.

Er werd door de gemeenteraad een democratisch besluit genomen om met Amsterdam te gaan fuseren, eerst ambtelijk en op termijn bestuurlijk. Het CDA is een democratische partij dus accepteert zij een door de raad genomen besluit. Vanuit de bestaande realiteit van die keuze was de instelling van het CDA dat de afspraken zo gunstig mogelijk voor de Weesper moesten worden. Het CDA heeft zich vanaf het begin daar vol voor ingezet en in dit proces ook verantwoordelijkheid genomen.

Halverwege dat proces bleek het bestuurlijk akkoord klaar te zijn, het was nog niet echt klaar maar het besluit moest nu genomen worden, zei Amsterdam, want de bestuurlijke fusie moet in 2022 geschieden.

Het CDA vindt: Niet eerst tekenen bij het kruisje en dan later nog onderhandelen.

Lees meer: CDA standpunt herontwerp fusie Weesp met Amsterdam

Like ons op Facebook