CDA Weesp

Persbericht WSP nav vertrek Astrid Heijstee

De WSP is van mening dat de weggevallen plek van Astrid Heijstee niet door iemand van WSP moet worden ingenomen. Wel zijn we van mening dat het college versterking behoeft. Want juist deze laatste maanden moeten we er voor zorgen dat we eensgezind, los van coalitie en oppositie, de belangen van de Weespers beschermen onderweg naar de fusie met Amsterdam. Omdat in deze overgangsfase een kritische vinger aan de pols nodig is, hebben wij aan het CDA gevraagd of zij Astrids plek willen invullen. En vooralsnog is Katinka Hilders daartoe bereid.
Omdat sommigen wellicht denken, ach die laatste maanden komen we wel door en waarom nog zoveel moeite, willen wij dit in alle openheid bespreken op de AZ commissie avond van 27 oktober.
Bij de fusie met Amsterdam wordt Weesp samen met Driemond een redelijk autonoom stadsdeel met een door Weespers en Driemonders gekozen bestuurscommissie en een dagelijks bestuur.

ALV CDA Amsterdam en CDA Weesp jl 8 oktober 2021

Gisteren heeft de gezamenlijke ledenvergadering van het CDA Weesp en CDA Amsterdam besloten samen verder te gaan als CDA Amsterdam per 1 januari 2022. Weesp houdt een eigen CDA partijcommissie om ook de toekomstige fractie in de bestuurscommissie van Weesp te kunnen blijven steunen.
Verder is de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing van Amsterdam vastgesteld met Katinka Hilders – van de Wetering, fractievoorzitter CDA Weesp op de vijfde positie. Diederik Boomsma de huidige fractievoorzitter van CDA Amsterdam wordt de lijsttrekker. Het bestuur van CDA Weesp is trots en blij dat onze fractievoorzitter op zo’n hoge plaats op de Amsterdamse kieslijst staat.

Windturbines bij Weesp(ersluis)

De Weesper CDA fractie begrijpt de ongerustheid van de nieuwe bewoners van Weesp over mogelijkheden van het gaan plaatsen van mega windturbines in de buurt van de nieuwe woningen in Weespersluis. Deze ongerustheid was en is er overigens ook de huidige bewoners van Weesp in vele wijken. Op nadelige effecten van mega windturbines op omgeving, ecologie en gezondheid zit natuurlijk niemand te wachten. Ook al is de dreiging van een biomassa centrale in Diemen even geparkeerd, Kaart zoekgebiedhet blijft natuurlijk een ontwikkeling die niet gewenst is. Toch is het van belang dat de energietransitie gaat plaats vinden om klimaatdoelen te halen. Elektriciteit is schone energie voor de gebruikers maar het moet uiteindelijk toch ergens gemaakt worden. Maar groene energie, wat goed is voor de gehele mensheid mag niet ten koste gaan van mensen. 

Het CDA is net als vele Weespers van mening dat windmolens en grote zonneweides niet dicht bij woningen en kwetsbare natuur moeten komen. Om een duurzame maar vooral ook een succesvolle energietransitie te bewerkstelligen moet gekeken worden naar andere plaatsen dan naast woonwijken om mega windturbines te bouwen. Ruimtes zoals een industrieel havengebied en windparken op zee zijn veel meer geschikt om dit grootschalig aan te pakken. Daarnaast zijn er nog heel veel daken van stallen, bedrijfshallen, kerken, sporthallen, huizen, enz. die bedekt kunnen worden met zonnepanelen. Gebruik vooral de bebouwing die er al is.
In Weesp was en is er weinig draagvlak voor het plaatsen van windturbines in natuurgebieden, open polders en dicht op woonwijken. Denk daarbij ook aan acties van inwoners zoals de petitie “Geen windturbines rondom de woonwijken van Weesp en omstreken” en de inbreng van de gemeenteraad over de zoekgebieden tijdens de bespreking van het concept RES.

Lees meer: Windturbines bij Weesp(ersluis)

Commentaar op de herindeling met Amsterdam

Op 18 november stond in het WN onder het Gemeentenieuws een mededeling van het college: “Tweede Kamer vraagt omStadhuis richting polder input fusie Weesp Amsterdam” welk mededeling onder de kop ”Tweede Kamer vraagt input van Weespers voor fusie” enigszins bewerkt als zelfstandig bericht in de editie van 25 november werd overgenomen. Helaas was de medeling noch juist noch volledig: er is geen sprake van een vraag naar inbreng noch van een fusie en er ontbreken enkele essentiële elementen uit de brief van 12 november jl. waarop de mededeling stoelt. Kennelijk had het college geen behoefte aan degelijke berichtgeving. 

Lees meer: Commentaar op de herindeling met Amsterdam

CDA ongerust over procedures bouwvergunningen

Heeft college nog wel regie over bouwen in Weesp?Bouw in kerktuin
Handhaving van bestemmingsplannen en procedures bij omgevingsvergunningen behoren inwoners zekerheid te geven over hoe hun leefomgeving er 20201103 100338uit blijft of gaat zien. Het college lijkt in de overgangsfase naar Amsterdam toch de grip op procedures verloren te zijn. Het lijkt wel of de projectontwikkelaars de regie hebben over meer of minder snelheid en zorgvuldigheid in de procedures. De gemeente en vooral ook de wethouders moeten volgens het CDA toch ook de wet en regelgeving c.q. de procedures bewaken. De projectontwikkelaars bewaken natuurlijk wel de voortgang van hun eigen project. Het CDA Weesp heeft rond de bouwprojecten in de Kerktuin en in de Singelstraat vragen gesteld aan het college.

Like ons op Facebook