CDA Weesp

Nieuwe minima voorzieningen Weesp niet voor iedereen gunstig.

ouderen assetIn de publiciteit lijkt het dat door het aansluiten bij de sociale voorzieningen van Amsterdam alles nu beter wordt voor Weespers die afhankelijk zijn van de minima en armoede voorzieningen. Maar gebruikers van de voedselbank gaan waarschijnlijk geen geld uit geven, om met korting van de stadspas, naar een museum te gaan.
Het effect voor veel Weesper ouderen die geen gebruik meer kunnen maken van de huidige gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering heeft ook grote gevolgen. Een ouder echtpaar moet nu wel weer het eigen risico van de ziektekosten gaan betalen.  Met AOW en een klein pensioen dan hakt 770 euro extra zorgkosten per jaar er wel in.

Lees meer: Nieuwe minima voorzieningen Weesp niet voor iedereen gunstig.

Moet Weesp wel onderdeel worden van stadsdeel Zuidoost?

Wordt de fusie niet te veel gezien als een fusie met het Amsterdam van de grachtengordel of het Amsterdam van het Concertgebouw en het Museumplein? Is de werkelijkheid niet andersscheepvaarthuis? Afgelopen week was er in het NOS-journaal een item over Amsterdam Zuidoost. Onderwerp was dat er een stille tocht werd gehouden vanwege weer een dodelijk slachtoffer tijdens een schietpartij. De voorzitter van de stadsdeelcommissie werd geïnterviewd naast een woordvoerder van de politie. Zij gaven informatie over het feit dat liquidaties veelvuldig voorkomen in Zuidoost en dat de criminaliteit daar hoog is, waarbij de zwijgcultuur zorgt voor instandhouding van deze problematiek.
Volgens de politie is er een heel grote mate van wapenbezit en wapengebruik. Ook kinderen lopen in Zuidoost met wapens en conflicten tussen kinderen worden ook met wapens uitgevochten.
 
Publiciteit over jongeren in Weesp gaat bijvoorbeeld over dat scholieren op de stoep fietsen, dat Weesper kinderen een liedje zingen tijdens Koningsdag voor de burgemeester. Ook over jongeren die rotzooi maken en daar door Weespers over worden aangesproken. Weesp samenvoegen met Amsterdam Zuidoost lijkt dan of je water en olie probeert te mengen. Natuurlijk zijn er in Weesp ook zorgelijke situaties over bijvoorbeeld druggerelateerde criminaliteit en jongeren die dreigen kansloos op te groeien. De problemen van Weesp vergeleken met de problematiek van Amsterdam Zuidoost is een ingegroeide teennagel vergelijken met hartfalen. Waarbij wel het besef dat ook een ingegroeide teennagel heel pijnlijk kan zijn en oplossingen vraagt.
Het is dan ook goed voor te stellen dat de gemeente Amsterdam, Weesp bestuurlijk wil toevoegen aan Amsterdam Zuidoost. In cijfers wordt al je bestuurlijk beleid in één klap succesvoller.

Lees meer: Moet Weesp wel onderdeel worden van stadsdeel Zuidoost?

Katinka Hilders - van de Wetering nieuw fractievoorzitter CDA

katinka klMet ingang van september is Katinka Hilders – van de Wetering de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Weesp. Zij wisselt de voorzittershamer met Jan Renzenbrink die naast Cees Sluijk als CDA-raadslid actief blijft.
Katinka Hilders heeft de afgelopen anderhalf jaar ervaring opgedaan als raadslid en in de jaren daarvoor is zij actief geweest als commissielid.
Jan Renzenbrink blijft lid van de CDA-fractie. Op deze wijze blijft er vanuit ervaring en behoud van het collectief geheugen inbreng van binnen de CDA-fractie.
De toekomst is met alle fusieperikelen nog ongewis maar het CDA is er nog niet zo van overtuigd als ander partijen dat het goed is om met ingang 2022 alle sleutels van de stad Weesp in te leveren bij Amsterdam. De CDA-fractie blijft zich sterk maken voor inbreng en invloed vanuit de Weesper samenleving bij het fusieproces en rekent op veel inbreng en aandacht van Weespers.

Lees meer: Katinka Hilders - van de Wetering nieuw fractievoorzitter CDA

Meer voorzichtigheid in fusieproces vindt CDA niet onverstandig.

Stadhuis richting polderDe toekomst is met alle lopende fusieperikelen nog ongewis maar het CDA is er niet zo van overtuigd dat het goed is om met ingang 2022 alle sleutels van de stad Weesp in te leveren bij Amsterdam. De samenleving van Weesp is zo anders dan het grootstedelijke Amsterdam en dat vraagt om moeilijk en complex maatwerk. Nog los van de vraag of Amsterdam dit wel echt gaat toestaan. Maar laten we Weesper eigenaardigheid en eigengereidheid daar volop voor inzetten.

Bij een fusietraject tot 2026 wordt veel meer recht gedaan aan de eerder door Weesp genomen besluiten om via de weg van de geleidelijkheid een fusie aan te gaan. Tenslotte moet de ambtelijke fusie zichzelf nog bewijzen naast dat er behoorlijk wat discussie is over de zeggenschap van burgers in Amsterdam. Een toezegging over zelfbestuur, een stadsraad of een tijdelijke pilots voor een stadsraad, wordt misschien te gauw gedaan. Eerst zien en dan geloven want uiteindelijke realisatie blijkt toch vaak minder rooskleurig.

Lees meer: Meer voorzichtigheid in fusieproces vindt CDA niet onverstandig.

CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

kostsverlorenstraat braakliggendGa aan de slag en realiseer een plan waar we woningzoekenden kunnen helpen! Weesp is er mee gediend. Op deze manier bieden wij kansen voor Weespers om in Weesp te blijven wonen.
Het CDA vindt dat zij in het belang van de woningzoekenden moet kiezen voor het huidige plan. Het plan wat nu voorligt voorziet in mooie appartementen met een lift. Bruikbaar voor oudere en jongere woningzoekenden uit Weesp. Ymere stelt dat 5 woonlagen nodig zijn om een lift rendabel te krijgen. Een lift is belangrijk om ook appartementen voor senioren te realiseren.
Twee en een half jaar na de vaststelling van de kaders is er nog steeds geen steen gestapeld. De vraag naar sociale huurwoningen voor jong en oud is enorm groot. Inschrijvingen op een aangeboden huurwoning komen zelfs uit op meer dan 400 geïnteresseerden. Dat zegt iets!!

Lees meer: CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

Like ons op Facebook