CDA Weesp

CDA heeft veel vragen bij project Sinnigvelderstraat

Sinnigvelder speelplaatsHet CDA heeft vragen gesteld aan het college van Weesp of de verkoop van het groen aan de Sinnigvelderstraat en de voormalige Jan Woudsma locatie wel rechtmatig is . Kan deze verkoop door het college wel de toets van rechtmatigheid doorstaan. De gemeente Weesp heeft namelijk financiële verordeningen waarin de grenzen van het mandaat van het college is vastgelegd. In het geval van verkoop van deze locatie gaat het om de “Financiële verordening gemeente Weesp 2017”. Daarin is aangegeven dat als het college een voornemen heeft tot verkoop van goederen voor een bedrag hoger dan 750.000 euro zij de gemeenteraad de gelegenheid moet geven om wensen en bedenkingen in te dienen. Pas nadat de raad is geraadpleegd kan er door het college een handtekening worden gezet.Sinnigvelder schoolgras

In een brief die is verzonden op donderdag 15 juni 2018 wordt aan de raad medegedeeld dat de realisatieovereenkomst met een verkoopbedrag voor de grond van 936.000 euro wordt getekend op maandag 19 juni 2018. De raad wordt geconfronteerd met het besluit maar heeft geen gelegenheid gekregen om wensen en bedenkingen in te dienen over het plan daarvoor. Waarschijnlijk was er dan al veel eerder boven water gekomen dat ook het vervallen van de groenstrook aan de Sinnigvelderstraat onderdeel was van de overeenkomst. 

Overigens heeft het CDA al begin januari vragen ingediend over de totale procedure. Het college heeft tot op heden geen antwoorden gegeven. Het collegebesluit om de grond te verkopen aan BPD en daarbij de bebouwing in het gebied Sinnigvelderstraat/Jan Woudsmaschool toe te gaan staan zoals in de nu voorliggende plannen, is gebaseerd op een aantal besluiten. Deze besluiten zijn genomen door het college van B&W op basis van een voor het CDA nog niet geheel duidelijke argumentatie. De eerder ingediende vragen zijn:

Lees meer: CDA heeft veel vragen bij project Sinnigvelderstraat

CDA standpunt herontwerp fusie Weesp met Amsterdam

Tekst fractievoorzitter CDA tijdens vergadering gemeenteraad Weesp 06-02-2020

Bij de bespreking van het herindelingsontwerp in de commissie AZM van vorige week leek het dat collega raadsleden wat in verwarring waren over de standpunten van het CDA. De CDA-fractie is tijdens het hele proces naar de fusie, transparant en consequent gebleven bij de argumentatie en de keuzes die gemaakt zijn.

Tijdens de laatste vergadering van de vorige gemeenteraad in maart 2018 is het besluit genomen met welke fusiepartner Weesp in zee zou gaan. De CDA-fractie koos, net als ruim 40% van de Weespers voor Gooise Meren en niet voor Amsterdam.

Het CDA vond en vindt dat democratische afdwingbaarheid van invloed op het bestuur en beleid beter en verstandiger is dan de gun factor van Amsterdam.

Er werd door de gemeenteraad een democratisch besluit genomen om met Amsterdam te gaan fuseren, eerst ambtelijk en op termijn bestuurlijk. Het CDA is een democratische partij dus accepteert zij een door de raad genomen besluit. Vanuit de bestaande realiteit van die keuze was de instelling van het CDA dat de afspraken zo gunstig mogelijk voor de Weesper moesten worden. Het CDA heeft zich vanaf het begin daar vol voor ingezet en in dit proces ook verantwoordelijkheid genomen.

Halverwege dat proces bleek het bestuurlijk akkoord klaar te zijn, het was nog niet echt klaar maar het besluit moest nu genomen worden, zei Amsterdam, want de bestuurlijke fusie moet in 2022 geschieden.

Het CDA vindt: Niet eerst tekenen bij het kruisje en dan later nog onderhandelen.

Lees meer: CDA standpunt herontwerp fusie Weesp met Amsterdam

Like ons op Facebook