CDA Weesp

Miriam van Straten-Nagel benoemd als CDA raadslid van Weesp

miriam klIn de raadsvergadering van 10 november jl is Miriam van Straten-Nagel benoemd als raadslid namens het CDA. De fractie is blij dat de vacature door de benoeming van Katinka Hilders als wethouder snel kon worden ingevuld. Miriam maakte als commissielid al deel uit van de CDA fractie.
In onderstaand stukje stelt zij zich even nader aan u voor.

Mijn naam is Miriam van Straten-Nagel, 42 jaar oud en opgegroeid in onze mooie stad. Na een tijd op andere plekken te hebben gewoond, woon ik met mijn gezin en mijn ouders al weer de nodige jaren op een oud boerenerf in het buitengebied van Weesp. Een voorbeeld van levensloopbestendig wonen en leven: zij helpen ons en wij helpen hen. Ik ervaar hoe fijn het is dat dit kan en vind dat woonvormen die generaties verbinden de ruimte moeten krijgen.
In het dagelijks leven ben ik docent aan de Aeres Hogeschool in Dronten, een agrarische hogeschool met een stevige basis in de praktijk. Ik heb dan ook een groen hart, en wil mij daarmee volop inzetten voor het leefbaar houden van het Weesper buitengebied.
 

Lees meer: Miriam van Straten-Nagel benoemd als CDA raadslid van Weesp

Katinka Hilders-vd Wetering benoemd als wethouder van Weesp

katinka2Katinka Hilders is op 10 november door de gemeenteraad van Weesp benoemd als wethouder.
Het vertrek van Astrid Heijstee als wethouder is een groot gemis juist in de laatste maanden voor afspraken, regelingen, harmoniseren van regels, enz. in het Sociaal Domein. Veel zaken die Weespers als mensen aan gaan en sterk de leefbaarheid in de Weesper samenleving beïnvloeden. Het gemis volledig compenseren kan natuurlijk niet gezien haar opgebouwde kennis en ervaring in de laatste 7 jaar.  
De Weesper CDA fractie is van mening dat er met de keuze om als CDA een wethouder te leveren de belangen van Weespers bij het proces om onderdeel te worden van de gemeente Amsterdam, het beste gediend zijn.

Lees meer: Katinka Hilders-vd Wetering benoemd als wethouder van Weesp

CDA Amsterdam en CDA Weesp samen (en toch apart)

De gezamenlijke ledenvergadering van het CDA Weesp en CDA Amsterdam hebben 8 oktober 2021 besloten samen verder te gaan als CDA Amsterdam per 1 januari 2022. Weesp houdt een eigen CDA partijcommissie om ook de toekomstige fractie in de bestuurscommissie van Weesp te kunnen blijven steunen.
De kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing van Amsterdam is door de leden vastgesteld.
Diederik Boomsma de huidige fractievoorzitter van CDA Amsterdam wordt de lijsttrekker.
Katinka Hilders – van de Wetering, nu wethouder namens het CDA in Weesp staat op de vijfde positie.
Het bestuur van CDA Weesp is trots en blij dat Katinka op zo’n hoge plaats op de Amsterdamse kieslijst staat.

Windturbines bij Weesp(ersluis)

De Weesper CDA fractie begrijpt de ongerustheid van de nieuwe bewoners van Weesp over mogelijkheden van het gaan plaatsen van mega windturbinesKaart zoekgebied in de buurt van de nieuwe woningen in Weespersluis. Deze ongerustheid was en is er overigens ook de huidige bewoners van Weesp in vele wijken. Op nadelige effecten van mega windturbines op omgeving, ecologie en gezondheid zit natuurlijk niemand te wachten.

Lees meer: Windturbines bij Weesp(ersluis)

Commentaar op de herindeling met Amsterdam

Op 18 november stond in het WN onder het Gemeentenieuws een mededeling van het college: “Tweede Kamer vraagt omStadhuis richting polder input fusie Weesp Amsterdam” welk mededeling onder de kop ”Tweede Kamer vraagt input van Weespers voor fusie” enigszins bewerkt als zelfstandig bericht in de editie van 25 november werd overgenomen. Helaas was de medeling noch juist noch volledig: er is geen sprake van een vraag naar inbreng noch van een fusie en er ontbreken enkele essentiële elementen uit de brief van 12 november jl. waarop de mededeling stoelt. Kennelijk had het college geen behoefte aan degelijke berichtgeving. 

Lees meer: Commentaar op de herindeling met Amsterdam

Like ons op Facebook