CDA Weesp

Katinka Hilders - van de Wetering nieuw fractievoorzitter CDA

katinka klMet ingang van september is Katinka Hilders – van de Wetering de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Weesp. Zij wisselt de voorzittershamer met Jan Renzenbrink die naast Cees Sluijk als CDA-raadslid actief blijft.
Katinka Hilders heeft de afgelopen anderhalf jaar ervaring opgedaan als raadslid en in de jaren daarvoor is zij actief geweest als commissielid.
Jan Renzenbrink blijft lid van de CDA-fractie. Op deze wijze blijft er vanuit ervaring en behoud van het collectief geheugen inbreng van binnen de CDA-fractie.
De toekomst is met alle fusieperikelen nog ongewis maar het CDA is er nog niet zo van overtuigd als ander partijen dat het goed is om met ingang 2022 alle sleutels van de stad Weesp in te leveren bij Amsterdam. De CDA-fractie blijft zich sterk maken voor inbreng en invloed vanuit de Weesper samenleving bij het fusieproces en rekent op veel inbreng en aandacht van Weespers.

Lees meer: Katinka Hilders - van de Wetering nieuw fractievoorzitter CDA

Meer voorzichtigheid in fusieproces vindt CDA niet onverstandig.

Stadhuis richting polderDe toekomst is met alle lopende fusieperikelen nog ongewis maar het CDA is er niet zo van overtuigd dat het goed is om met ingang 2022 alle sleutels van de stad Weesp in te leveren bij Amsterdam. De samenleving van Weesp is zo anders dan het grootstedelijke Amsterdam en dat vraagt om moeilijk en complex maatwerk. Nog los van de vraag of Amsterdam dit wel echt gaat toestaan. Maar laten we Weesper eigenaardigheid en eigengereidheid daar volop voor inzetten.

Bij een fusietraject tot 2026 wordt veel meer recht gedaan aan de eerder door Weesp genomen besluiten om via de weg van de geleidelijkheid een fusie aan te gaan. Tenslotte moet de ambtelijke fusie zichzelf nog bewijzen naast dat er behoorlijk wat discussie is over de zeggenschap van burgers in Amsterdam. Een toezegging over zelfbestuur, een stadsraad of een tijdelijke pilots voor een stadsraad, wordt misschien te gauw gedaan. Eerst zien en dan geloven want uiteindelijke realisatie blijkt toch vaak minder rooskleurig.

Lees meer: Meer voorzichtigheid in fusieproces vindt CDA niet onverstandig.

CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

kostsverlorenstraat braakliggendGa aan de slag en realiseer een plan waar we woningzoekenden kunnen helpen! Weesp is er mee gediend. Op deze manier bieden wij kansen voor Weespers om in Weesp te blijven wonen.
Het CDA vindt dat zij in het belang van de woningzoekenden moet kiezen voor het huidige plan. Het plan wat nu voorligt voorziet in mooie appartementen met een lift. Bruikbaar voor oudere en jongere woningzoekenden uit Weesp. Ymere stelt dat 5 woonlagen nodig zijn om een lift rendabel te krijgen. Een lift is belangrijk om ook appartementen voor senioren te realiseren.
Twee en een half jaar na de vaststelling van de kaders is er nog steeds geen steen gestapeld. De vraag naar sociale huurwoningen voor jong en oud is enorm groot. Inschrijvingen op een aangeboden huurwoning komen zelfs uit op meer dan 400 geïnteresseerden. Dat zegt iets!!

Lees meer: CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

Tweets

  • 06 september 2019 Niet te hard van stapel lopen en niet te vlug denken dat het goed komt bij fusieproces met Amsterdam.…
  • 21 mei 2019 Pieter Heerma volgt #SybrandBuma op
  • 17 april 2019 Als je niets regelt ontstaat er vanzelf chaos. Vandaar onze terugkerende vragen om meer Fietsparkeren #weesp. Hela…
  • 04 april 2019 Vrije schoolkeuze. Succes #cdaamsterdam . Wordt ook voor #weesp straks nieuwe werkelijkheid?
  • 22 maart 2019
  • 21 maart 2019 Alle Weesper CDA kiezers van harte bedankt voor het vertrouwen.
  • 20 maart 2019
  • 20 maart 2019
  • 19 maart 2019 #mindermarktmeersamenwerking
  • 19 maart 2019

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook