CDA Weesp

Geen Windturbines bij Weesp(ersluis)

De Weesper CDA fractie begrijpt de ongerustheid van de nieuwe bewoners van Weesp over mogelijkheden van het gaan plaatsen van mega windturbinesKaart zoekgebied in de buurt van de nieuwe woningen in Weespersluis. Deze ongerustheid was en is er overigens ook de huidige bewoners van Weesp in vele wijken. Op nadelige effecten van mega windturbines op omgeving, ecologie en gezondheid zit natuurlijk niemand te wachten.
Ook al is de dreiging van een biomassa centrale in Diemen even geparkeerd, het blijft natuurlijk een ontwikkeling die niet gewenst is. Toch is het van belang dat de energietransitie gaat plaats vinden om klimaatdoelen te halen. Elektriciteit is schone energie voor de gebruikers maar het moet uiteindelijk toch ergens gemaakt worden. Maar groene energie, wat goed is voor de gehele mensheid mag niet ten koste gaan van mensen. 

Het CDA is net als vele Weespers van mening dat windmolens en grote zonneweides niet dicht bij woningen en kwetsbare natuur moeten komen. Om een duurzame maar vooral ook een succesvolle energietransitie te bewerkstelligen moet gekeken worden naar andere plaatsen dan naast woonwijken om mega windturbines te bouwen. Ruimtes zoals een industrieel havengebied en windparken op zee zijn veel meer geschikt om dit grootschalig aan te pakken. Daarnaast zijn er nog heel veel daken van stallen, bedrijfshallen, kerken, sporthallen, huizen, enz. die bedekt kunnen worden met zonnepanelen. Gebruik vooral de bebouwing die er al is.
In Weesp was en is er weinig draagvlak voor het plaatsen van windturbines in natuurgebieden, open polders en dicht op woonwijken. Denk daarbij ook aan acties van inwoners zoals de petitie “Geen windturbines rondom de woonwijken van Weesp en omstreken” en de inbreng van de gemeenteraad over de zoekgebieden tijdens de bespreking van het concept RES.
In het algemeen werd er door meerdere gemeenteraadsleden aangegeven naar de wethouder tijdens de raad van mei 2020 dat de zichtlijnen van de polders om Weesp vrij moesten blijven. Ook spraken meerdere partijen zich uit dat een gebied van dichte bebouwing en een sterk groeiende stad zich slecht verhoudt met grootschalige windturbines. In de raad van juli 2020 is dit beeld nog aangescherpt door een aangenomen motie van CDA en VVD om expliciet te stellen dat het zoekgebied in de Aetsveldsepolder moest vervallen. In de laatste versie (dec.20) van de RES is dit ook aangepast. Het zoekgebied in de Bloemendalerpolder (AR Kanaal, spoorbrug, A1 brug) staat echter nog wel aangegeven. Nu bestaat er tevens de kans dat de gemeente Amsterdam ook nog windmolens van 250m hoogte, aan de rand van onze gemeente, wil laten plaatsen. Het zoekgebied Diemerscheg/Diemerbos is aansluitend aan zoekgebied Bloemendalerpolder. De Diemerscheg is de rand van Amsterdam maar heel dicht bij de woonwijken van Weesp. Vandaar de logische reacties over de grote weerstand om windturbines dicht bij woningen te gaan realiseren.
Het toewijzen en beslissen over de schaarse open ruimtes in het gebied van Gooi en Vechtstreek en Amsterdam is niet een simpel besluit van een gemeenteraad. We gaan als fractie in ieder geval weer aandacht vragen bij het college en hier raadsvragen over stellen. Daarnaast zullen wij als CDA fractie ook met collega fracties onderzoeken welke bestuurlijke mogelijkheden er zijn om als gemeenteraadsleden van Weesp ons toch sterk te maken hoe het slechte idee over de zoekgebieden van de windturbines van tafel te krijgen.

Like ons op Facebook