CDA Weesp

CDA vraagt actie college om zwaar verkeer uit de binnenstad te weren.

trailer weesp kleinTijdens de gesprekken met burgers over terrassen, leefbaarheid in de binnenstad, parkeren en de informele toekomstgesprekken werd veel en vaak het zware verkeer in de binnenstad door inwoners genoemd. Weesp heeft tenslotte meer en meer te maken met touringcars en grote trailers.

                In  een oude historisch gegroeide stad als Weesp is de infrastructuur natuurlijk niet overal geschikt is voor grote voertuigen. Met een toename van de intensiteit van dit verkeer leidt dit tot schade aan infrastructuur, overlast zoals trillinghinder en gevaarlijke situaties.  Het bleef niet alleen in de ogen van het CDA te lang bij praten vandaar dat de motie van CDA-Weesp breed met brede steun werd aangenomen. De motie verzoekt het college:

  1. te onderzoeken op welke wijze de regels van bijvoorbeeld Vianen zijn te gebruiken om de binnenstad minder te belasten met vrachtverkeer zoals :
  2. verbod voor alle voertuigen langer dan 8 meter
  3. verbod voor alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton
  4. verbod voor vrachtauto´s (boven 3500 kg) tussen 11:00 en 18:00 uur;
  5. de resultaten van dit onderzoek uiterlijk 1 maart 2018 met de raad te delen,.

Like ons op Facebook