CDA Weesp

Groen moet groen blijven aan Irenelaan.

Het CDA is blij dat de Rabobank locatie wordt omgezet in woningbouw. Ook het voornemen om 1/3 sociale woningbouw te realiseren van het totale bouwvolume kan onze goedkeuring wegdragen. Het CDA wil niet dat er gebouwd wordt op de groenstrook van de Pr.Irenelaan. Het CDA wil inzetten op transformatie en niet op het binnenstedelijk bouwen. Het binnenstedelijk groen moet blijven bestaan voor recreatiemogelijkheden, gewoon genieten, trapveldjes en speeltuintjes.  Het groen is een belangrijk onderdeel van onze stad en dat moet zo blijven!  Voor dit wijzigingsvoorstel (amendement) kregen CDA, WSP en GL grote steun binnen de gemeenteraad. De vastgestelde kaders zijn nu alleen voor het perceel van de huidige Rabobank en het bijbehorende parkeerterrein.

Like ons op Facebook