CDA Weesp

CDA wil meer sneeuwvrije stoepen en fietsroutes.

sneeuw bij zwaantjesbrugDe CDA fractie wil een aanpassingen in het gemeentelijke Gladheidsbestrijdingsplan met meer prioriteit voor fietsroutes en voetpaden omdat de mobiliteit in Weesp wezenlijk aan het veranderen is.
In Weesp wordt meer gefietst, meer gelopen en zijn er steeds meer ouderen die thuis blijven wonen en toch inkopen nodig hebben. Waar de belangrijkste knelpunten zijn wil het CDA via een korte enquête (analoog aan de Terassen enquête) bij de inwoners op laten halen.
Tijdens de sneeuwval van de afgelopen week is door de gemeente Weesp gestrooid en geschoven om routes berijdbaar te houden. Het CDA begrijpt heel goed dat het ondoenlijk is om alle wegen, fietsroutes en voetpaden sneeuwvrij te maken. Dat er overlast zal zijn is niet te vermijden.
Het CDA wil dan ook zijn waardering uitspreken voor alle uitvoerende medewerkers die bij slechte omstandigheden hun werk verrichten om de Weesper gemeenschap zo mobiel mogelijk te houden.
De keuzes over de prioriteit bij deze werkzaamheden zijn vastgelegd in het door het college vastgestelde “Gladheidbestrijdingsplan 2017-2018” . In dit het gemeentelijke Gladheidbestrijdingsplan ligt nu de prioriteit vooral op het begaanbaar houden van de wegen voor het autoverkeer. Fiets- en voetpaden in en rond Weesp hebben een lage tot geen prioriteit en deze routes zijn op veel plaatsen onbruikbaar of gevaarlijk glad.
Dat heeft gevaarlijke situaties tot gevolg omdat fietsers zich noodgedwongen op de weg moeten begeven om naar het werk of naar school te gaan. Bovendien leidt dit tot isolement van o.a. ouderen die de deur niet uit durven. Het fietsen op schoolroutes en het gebruik van voetpaden wordt steeds intensiever. Bij het lopen op de stoepen merk je zichtbaar dat er meer ouderen moeite hebben om zich staande te houden. Het gaat bijvoorbeeld over looproutes naar winkels en gezondheidszorg zoals de Zwaantjesbrug en Binnenveer, de Groene Weg, de Amstellandlaan en richting station. Voor fietsen is er veel verkeer tussen Aetsveld, Leeuwenveld en de scholen.
Nogmaals het is logisch dat er keuzes worden gemaakt voor inzet van capaciteit, middelen en dus geld. Bij leefbaarheid voor Weesper inwoners hoort ook begaanbaarheid. En een belangrijk thema.sneeuw op zwaantjesbrug 1
Het CDA is dan ook van mening dat er een herijking moet gaan plaats vinden. Middels een motie wordt het college verzocht:
1. Een knelpunt topt 20 op te stellen door een korte enquete (analoog aan de Terassen) uit te zetten onder de Weesper inwoners.
2. Een knelpunt top 10 op te stellen door de expertise van de uitvoerende organisatie(s) te gebruiken
3. Het “ Gladheidbestrijdingsplan 2018-2019” op te laten stellen met meer prioriteit op het beter begaanbaar houden van fiets- en looproutes en de prioriteit mede te laten bepalen door de input uit de enquête en genoemde knelpunten door de medewerkers.

Like ons op Facebook