CDA Weesp

CDA vragen over parkeren in Weesp

Het CDA Weesp heeft 25 juli de bijgevoegde schriftelijke vragen ingediend over het hanteren van de parkeernorm uit de Parkeernota 2007. De afgelopen tijd zijn er meerdere vergunningen aangevraagd (en verleend) voor het bouwen van woningen in de binnenstad in bestaande panden. Gelet op de hoge parkeerdruk in het centrum van Weesp, wil het CDA graag weten van het College hoe zij in deze gevallen omgaan met de parkeernorm en of er wordt afgeweken van deze norm middels het verlenen van vrijstellingen. Mocht dit laatste het geval zijn, dan vraagt het CDA zich af of er ook in andere gevallen (waaronder nieuwbouw) vrijstellingen verleend gaan worden voor de huidige parkeernorm.
 
Zie voor de vragen hier

Tweets

  • 06 september 2019 Niet te hard van stapel lopen en niet te vlug denken dat het goed komt bij fusieproces met Amsterdam.…
  • 21 mei 2019 Pieter Heerma volgt #SybrandBuma op
  • 17 april 2019 Als je niets regelt ontstaat er vanzelf chaos. Vandaar onze terugkerende vragen om meer Fietsparkeren #weesp. Hela…
  • 04 april 2019 Vrije schoolkeuze. Succes #cdaamsterdam . Wordt ook voor #weesp straks nieuwe werkelijkheid?
  • 22 maart 2019
  • 21 maart 2019 Alle Weesper CDA kiezers van harte bedankt voor het vertrouwen.
  • 20 maart 2019
  • 20 maart 2019
  • 19 maart 2019 #mindermarktmeersamenwerking
  • 19 maart 2019

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook