CDA Weesp

CDA vindt verbod knalvuurwerk en vuurpijlen realistischer.

asset politieHuftigerheid in Weesp: NEE
Vandalisme in Weesp: NEE
Knalvuurwerk in Weesp: NEE
Vuurpijlen in Weesp: NEE
In Weesp alle vuurwerk verbieden: NEE
Het CDA heeft een genuanceerder standpunt dan de overige partijen in de Weesper gemeenteraad.
Het CDA gelooft niet in radicale stappen, bijvoorbeeld het van de ene op de andere dag totaal alle vuurwerk verbieden. Wij hebben wel geloof in reële en concrete stappen die vooral de extremen en het illegale vuurwerk gaan voorkomen. Geen wilde uitspraken maar het CDA vindt een vuurwerkverbod wat te handhaven is belangrijk.

In de raadsvergadering van 9 januari jl heeft GL een motie ingediend om een totaal verbod van vuurwerk in Weesp te realiseren. De motie is aangenomen maar niet met de steun van het CDA.
Ook het CDA ziet de duurzaamheidsaspecten, ziet ook de overlast en het CDA is zeker niet blind voor de veiligheidsaspecten voor inwoners en onze hulpverleners. Maar geboden en verboden rond particulier vuurwerk moeten ook draagvlak in de samenleving hebben en dat draagvlak is zeker aan het veranderen.
Vandaar de vraag van het CDA om de tekst van de tekst van de motie aan te passen. Geen totaal verbod van vuurwerk maar een concreet verbod voor knalvuurwerk en vuurpijlen. GL wilde de tekst niet aanpassen en bleef bij het standpunt dat alle vuurwerk verboden moet worden.
Met een totaal verbod op het afsteken van vuurwerk voor ziet het CDA -en niet als enige- problemen bij het handhaven. Zeker als de handhaving van hetgeen nu al verboden is helaas toch te gering mogelijk is. Daar komt bij dat met de open grenzen naar onze buurlanden waar alles te koop is, een ander te tackelen probleem zich voordoet. De landelijke politiek is nu aan zet om genuanceerde concrete stappen te nemen. Het is geen voorzichtig standpunt van het CDA omdat het een traditie is. Maar de verandering in de samenleving zal geleidelijk, deels geholpen door de wetgever tot stand moeten komen. Doe je dat niet, dan zit je opgescheept met wetgeving die niet gehandhaafd wordt of niet te handhaven is.

Like ons op Facebook