CDA Weesp

CDA heeft veel vragen bij project Sinnigvelderstraat

Sinnigvelder speelplaatsHet CDA heeft vragen gesteld aan het college van Weesp of de verkoop van het groen aan de Sinnigvelderstraat en de voormalige Jan Woudsma locatie wel rechtmatig is . Kan deze verkoop door het college wel de toets van rechtmatigheid doorstaan. De gemeente Weesp heeft namelijk financiële verordeningen waarin de grenzen van het mandaat van het college is vastgelegd. In het geval van verkoop van deze locatie gaat het om de “Financiële verordening gemeente Weesp 2017”. Daarin is aangegeven dat als het college een voornemen heeft tot verkoop van goederen voor een bedrag hoger dan 750.000 euro zij de gemeenteraad de gelegenheid moet geven om wensen en bedenkingen in te dienen. Pas nadat de raad is geraadpleegd kan er door het college een handtekening worden gezet.Sinnigvelder schoolgras

In een brief die is verzonden op donderdag 15 juni 2018 wordt aan de raad medegedeeld dat de realisatieovereenkomst met een verkoopbedrag voor de grond van 936.000 euro wordt getekend op maandag 19 juni 2018. De raad wordt geconfronteerd met het besluit maar heeft geen gelegenheid gekregen om wensen en bedenkingen in te dienen over het plan daarvoor. Waarschijnlijk was er dan al veel eerder boven water gekomen dat ook het vervallen van de groenstrook aan de Sinnigvelderstraat onderdeel was van de overeenkomst. 

Overigens heeft het CDA al begin januari vragen ingediend over de totale procedure. Het college heeft tot op heden geen antwoorden gegeven. Het collegebesluit om de grond te verkopen aan BPD en daarbij de bebouwing in het gebied Sinnigvelderstraat/Jan Woudsmaschool toe te gaan staan zoals in de nu voorliggende plannen, is gebaseerd op een aantal besluiten. Deze besluiten zijn genomen door het college van B&W op basis van een voor het CDA nog niet geheel duidelijke argumentatie. De eerder ingediende vragen zijn:

  • Wat was de samenstelling van de selectiecommissie.
  • Uit welke bedrijven bestond de 'longlist'.
  • Welke bedrijven vormden de 'shortlist'.
  • Wat was de briefing, vraag, opdracht, omschrijving, etc. aan die bedrijven. (graag brief/mail als bijlage)
  • Met welke antwoorden kwam ieder geselecteerd bedrijf.
  • Op welke gronden, criteria en afwegingen, is er voor BPD gekozen.
  • Graag een kopie van het besluit van B&W (met bijlagen) over de keuze voor BPD

Het blijft een ondoorzichtig dossier van dit college waarbij de groene leefomgeving voor de inwoners en toekomstige inwoners van Hogeweij de grote verliezers dreigen te worden. Klik voor CDA vragen over rechtmatigheid verkoop groen Sinnigvelderstraat en de eerdere CDA vragen verkoop groen Sinnigvelderstraat januari

(februari 2020)

Like ons op Facebook