CDA Weesp

In herinnering: Jasper Vree

jasper vreeOp 9 juli jl. overleed ons lid en oud bestuurslid Jasper Vree. Drie dagen na het heengaan van Betty Burggraaff- Moscoviter met wie hij een aantal jaren het bestuur van onze afdeling vormde.

In de vergadering van 15 0ktober 2007 werd hij in het bestuur gekozen. Met als “geloofsbriefelement” o.a. een 300-jarige familiegeschiedenis in Weesp. Hij bekleedde verschillende functies, door de omstandigheden enige tijd in combinatie: secretaris/penningmeester. In die laatste kwaliteit trad hij uit tijdens de ledenvergadering op 11 juni 2015 in de vertrouwde vergaderzaal in het gebouw van de RABO-bank aan de Irenelaan.

Jasper’s bestuursperiode kende enkele ingrijpende zaken. Het begon met het overgaan naar de digitale communicatiewereld. Daarna speelde de in de Tweede Kamer gesneuvelde G4-fusie met als gevolg alsnog hals over kop gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2010 . Waarop al op 16 december een coalitieakkoord werd gepresenteerd door drie fractievoorzitsters: Carla Overkamp (VVD), Cissy Douma (D66) en Thea Jansen (CDA). Triest was het feit dat medio 2012 Thea Jansen plotseling definitief uitviel. Ook dat vergde weer de nodige bestuurlijke lenigheid. En ondertussen werkte hij ook nog gestaag aan een vervolg op zijn proefschrift.

Als bestuurder was Jasper zeer zorgvuldig en menselijk en vroeg graag raad: ”ik heb ook niet de kennis in pacht”. Zijn wijsheid en punctualiteit waren van grote waarde in de fractieperikelen van medio 2013.
 
Maar ook de actuele landelijke politiek bleef in zijn blikveld. Zijn afscheidsvergadering mocht hij als voorzitter ad interim beginnen. En-ik citeer uit de notulen- “Met het oog op de lopende discussie tussen de heren Samson en Rutte over de bestrijding van het fenomeen ‘Dikke ik’, leest hij Micha 6:8: ‘Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: wees eerlijk, rechtvaardig, en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God’. (Bijbel in Gewone Taal).’
Met deze woorden kunnen ook wij verder.
 

Like ons op Facebook