CDA Weesp

Vragen CDA terecht; Weesp gaat 90 duizend euro terugbetalen ivm parkeerboetes

De gemeente Weesp gaat ruim 90 duizend euro terugbetalen aan onterechte boetes en onterecht betaalde parkeerheffingen. De wens van snel invoeren is blijkbaar ten koste gegaan van de juridische juistheid van regels.O20220208 220050 1ver het snel en het met onzorgvuldigheid invoeren van de parkeervergunningen in Weesp door de nu vertrokken wethouder, is de CDA fractie vanaf het begin heel kritisch geweest. De invoering is met veel boetes gerealiseerd en heeft bij de uitwerking nog steeds vervelende praktische effecten waarbij nut en noodzaak in Weesp nog steeds ter discussie staan. Na de 1e evaluatie plus de schrik over de ruim 8,5 ton aan Parkeer opbrengsten heeft de Weesper CDA fractie vanuit haar rol als controleur van het college nog eens kritisch naar de details van de regels gekeken. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de CDA fractie vragen gesteld aan het college. Het antwoord op deze vragen is onthutsend. 
Het terugbetalen van deze onterecht geinde parkeergelden aan de Weespers (en natuurlijk ook anderen) zal veel moeite en heel veel geld kosten. Maar terecht is terecht!
Het sterkt de CDA fractie wel in haar mening dat een snelle uitbreiding van het parkeerbeleid in Weesp niet meteen altijd tot goede oplossingen leidt. Zorgvuldigheid blijft geboden want de burger moet erop kunnen vertrouwen dat regels van de overheid kloppen, ook in de details. Kritisch blijven op uitvoeringsregelingen (dus ook op werk van de ambtelijke organisatie van Amsterdam) blijkt dus niet altijd voor niets te zijn. De Weesper CDA fractie is door dit voorbeeld nog eens extra gemotiveerd om dit na de verkiezingen in de nieuwe bestuurscommissie voort te gaan zetten.
 

Like ons op Facebook