CDA Weesp

Betty Burggraaff ontvangt speld van verdienste van CDA.

betty afscheidOp de ledenvergadering van het CDA heeft Betty Burggraaf Moscoviter de zilveren speld van verdienste van het CDA uitgereikt gekregen.
 
Betty Burggraaf ontving deze onderscheiding vanwege haar inzet voor het CDA gedurende ruim 35 jaar. Na al in Amsterdam actief te zijn geweest is zij vanaf 1985 een bekend gezicht binnen de Weesper politiek. Ruim 14 jaar als gemeenteraadslid voor het CDA en in de laatste raadsperiode heeft zij weer als commissielid het nodige bijgedragen op de haar zo eigen wijze, aan de belangen van de Weesper inwoners. Ook was zij de laatste 10 jaar voorzitter van de plaatselijke afdeling van het CDA. Partijvoorzitter Ruth Peetoom besloot de brief waarin zij Betty feliciteerde met een wens: 'Ik hoop dat u nog lang gezond en actief in ons midden bent'. De ledenvergadering van het CDA sloot zich uiteraard aan bij deze wens.
 
Betty Burggraaff-Moscoviter en het CDA: een vijfendertigjarige relatie verzilverd
De relatie tussen Betty Burggraaff en het CDA dateert van 1979. Zij woonde toen nog in Amsterdam. In Mokum groeide zij stap voor stap in het politieke handwerk: folderen, plakken, enz. Al spoedig wilde ze meer. In de jaren 1980-1985 diende ze de partij als vormingconsulente.
Nadat Betty en haar echtgenoot, huisarts Hans Burggraaff, zich in 1985 in Weesp hadden gevestigd, werd zij daar actief. In de jaren 1985-1989 was ze bestuurslid van de CDA-afdeling Weesp. Vervolgens maakte zij van 1990 tot 2004 deel uit van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2002 stond zij na drie termijnen raadslidmaatschap niet meer op een verkiesbare plaats. Toen echter veel Weespers blijkens voorkeursstemmen haar toch in de raad wilden hebben, vond ze dat ze dit in haar gestelde vertrouwen niet mocht beschamen. Ze nam opnieuw – nu voor twee jaar – zitting. Naast het gewone raadswerk diende Betty de oude Vechtstad tevens door haar lidmaatschap van de gewestraad van de regio Gooi en Vechtstreek.
Toen ze in 2004 de gemeenteraad verliet om het wat kalmer aan te gaan doen, bleef ze politiek actief. Ze werd voorzitter van de CDA-afdeling Weesp, een taak die ze de in de jaren 2005-2014 met verve heeft volbracht. Ook in deze periode was de gemeenteraad niet ver. Van 2010 tot 2014 was ze namelijk bovendien raadscommissielid.
Iemand van buiten Weesp met ruime politieke ervaring, die Betty al sinds haar CDA-periode in Amsterdam kent en ook haar optreden in groter verband van nabij meemaakte, beschreef haar onlangs aldus: 'Ze was altijd gedreven, enthousiasmerend en politiek-sociaal betrokken. Vaak onconventioneel, maar een zeer rechtstreekse stellingname. Politiek zeer geïnteresseerd en gedreven, maar geen liefhebber van politieke spelletjes. Betty is een van de meest bijzondere mensen die ik ken'. Weespers die haar, hetzij persoonlijk, hetzij via haar bezoeken aan verenigingen of interviews in pers en lokale omroep, hebben meegemaakt, zullen veel in deze beschrijving herkennen.
Nu Betty 30 oktober 2014 als voorzitter van het CDA Weesp aftrad en daarmee na vijfendertig jaar haar laatste officiële functie in CDA-verband neerlegde, was dit voor het hoofdbestuur reden om haar de zilveren speld van verdienste toe te kennen. Zij ontving die donderdag jongstleden tijdens een ledenvergadering in de RABO-bank. Partijvoorzitter Ruth Peetoom besloot de brief waarin zij Betty feliciteerde met een wens: 'Ik hoop dat u nog lang gezond en actief in ons midden bent'. Niet alleen afdelingsleden, maar ook veel andere Weespers zullen zich graag bij die woorden aansluiten.
 

Like ons op Facebook