CDA Weesp

Bereikbaarheid voor inwoners Weesp is belangrijk bij de gewenste en noodzakelijke uitbreiding in samenwerking met andere gemeenten.

Naast de samenwerking binnen de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp op gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet (het sociaal domein) wordt er nu door het college een volgende stap in de samenwerking voorgesteld. De uitvoering gemeentelijke belastingen wordt door de drie gemeenten samen verder vorm gegeven hetgeen effiency en effectiviteit van de werkzaamheden ten goede komt. Het CDA Weesp vindt dit een verstandige en noodzakelijke ontwikkeling waarbij wel een aantal belangrijke randvoorwaarden bewaakt moeten worden.

Een belangrijk uitgangspunt is dat deze samenwerking niet automatisch leidt tot harmonisatie van belastingen zoals het eventueel invoeren van toeristenbelasting of hondenbelasting. Op vragen van het CDA heeft de wethouder in de commissievergadering uitgesproken dat harmonisatie niet automatisch plaats vindt. Weesp blijft autonoom beslissingen nemen over het wel of niet invoeren van bepaalde belastingen en over de hoogte c.q. berekeningsgrondslagen van bestaande belastingen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de CDA fractie is het borgen van een laagdrempelige bereikbaarheid voor de inwoners van Weesp. Bij alle samenwerkingsverbanden met welke gemeenten dan ook zullen we daar extra aandacht voor blijven vragen om dit ook voor de langere termijn veilig te stellen. Het CDA heeft een aanpassing van het raadsbesluit voorgesteld waarover middels een amendement donderdagavond wordt beslist door de gemeenteraad. Het voorstel is om de eerstelijns klantcontacten over belastingen onder te (blijven) brengen bij het klantcontactcentrum (KCC) in het stadskantoor van Weesp conform de huidige werkwijze. Samenwerking ja graag maar bereikbaarheid in Weesp is essentieel onderdeel binnen ieder samenwerkingsverband. Niet iedere inwoner kan makkelijk het Gemeentehuis Wijdemeren bereiken en ook niet iedere inwoner is begaafd met digitale vaardigheden.  

Like ons op Facebook