CDA Weesp

Vraag van CDA naar onderzoek zonnestroom op scholen en sporthal gedeeld door gemeenteraad.

zonnepaneelenlamp

In de raadsvergadering van 19 april jl is een motie van het CDA door de gemeenteraad Weesp overgenomen om op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden van zonnestroom op o.a. scholen, sportzalen en de sporthal. Juist in een tijd waar duurzaamheid en economische voordeel bij het gebruik van zonnestroom steeds beter hand in hand gaan is het goed om actie te ondernemen. 

 

Het CDA verwees in de toelichting op de motie naar initiatieven zoals bijvoorbeeld het nieuwe clubhuis van de hockeyclub plus het grote aantal initiateven van ondernemers en particulieren dat op veel daken zichtbaar worden.Daarnaast blijkt dat naast de stimuleringsmaatregelen voor verenigingen, ondernemingen en particulieren er nu ook via de provincie er mogelijkheden zijn voor de gemeente. Kort door de bocht zou dit betekenen dat de investering in kortere tijd kan worden terugverdiend. Winst voor de gemeentelijke uitgaven en ons eigen leefmilieu.

Like ons op Facebook