CDA Weesp

CDA Regiobijeenkomst over vluchtelingen opvang

In regio Gooi&Vechtstreek wordt momenteel veel gesproken over de opvang van vluchtelingen.  Het is goed om als gemeenteraadslid meer te weten indien opvang van vluchtelingen in gemeenten aan de orde zou zijn.  Het begint met informatie krijgen over (on)mogelijkheden, mogelijke effecten op samenleving, landelijke en Europese ontwikkelingen, etc.. Uiteindelijk moeten de raadsleden straks mogelijk gaan meebeslissen over wat op gemeentelijk niveau  wel en niet kan gedaan worden, nodig is en of wenselijk kan zijn. 

 

Als een vervolg op de regiobijeenkomst in september zijn CDA raadsleden van de gemeenten in Gooi&Vechtstreek woensdagmiddag 21 oktober naar het stadhuis van Weesp gekomen om informatie en inzichten uit de diverse gemeenten met elkaar te delen. 

Judith Hopster (directeur Vluchtelingenwerk Midden Nederland) was bereid gevonden om de CDA raadsleden vanuit haar expertise te informeren.  Daarnaast was Michel Rog (CDA 2e Kamerlid) aanwezig om de landelijke standpunten van het CDA toe te lichten . De ervaringen van Wijdemeren en Vluchtelingenwerk rond communicatie met inwoners, verschillen tussen crisis- en noodopvang en huisvesten statushouders en een algemeen beeld van landelijke trends en ontwikkelingen  rond vluchtelingen zijn o.a. de onderwerpen van het overleg geweest.

Like ons op Facebook