CDA Weesp

CDA stelt vragen over wijziging vlagvoering stadhuis

Ons monumentaal stadhuis is het gebouw zelf ook een onmisbaar en herkenbaar onderdeel van de geschiedenis van Weesp zoals gedeeltelijk in het Gemeentemuseum zijn weerslag vindt. De CDA fractie vindt dat ook een aantal gewoonten en gebruiken rond het stadhuis als onmisbaar onderdeel van het culturele erfgoed van Weesp behouden moeten worden. Het vlaggen op de traditionele wijze vanaf de zolder van het stadhuis maakt daar wat ons betreft ook onderdeel uit. Vraag: 1. Wat zijn alle argumenten geweest van het College om het besluit te nemen om te gaan stoppen met de huidige wijze van vlaggen vanuit het stadhuis? 2. Indien veiligheid medewerkers (ARBO) een belangrijk argument is hebben wij de vraag door welke instantie dit onderzocht is en op basis van welke criteria is beoordeel d dat de huidige situatie niet veilig genoeg is. 3. Wij hebben gelezen dat technische aanpassingen veel geld gaan kosten. Welke technische mogelijkheden zijn afgewogen om te kunnen blijven vlaggen op de huidige wijze? 4. Wat is de benodigde investering om met inachtneming van de nog voor ons onbekende criteria voor veiligheid te kunnen blijven vlaggen op de huidige wijze? 5. Is het college bereid om geen onomkeerbare technische voorzieningen aan te brengen c.q. te verwijderen om een mogelijk herroeping van het collegebesluit over de traditionele wijze van vlaggen niet onmogelijk te maken?

Tweets

  • 06 september 2019 Niet te hard van stapel lopen en niet te vlug denken dat het goed komt bij fusieproces met Amsterdam.…
  • 21 mei 2019 Pieter Heerma volgt #SybrandBuma op
  • 17 april 2019 Als je niets regelt ontstaat er vanzelf chaos. Vandaar onze terugkerende vragen om meer Fietsparkeren #weesp. Hela…
  • 04 april 2019 Vrije schoolkeuze. Succes #cdaamsterdam . Wordt ook voor #weesp straks nieuwe werkelijkheid?
  • 22 maart 2019
  • 21 maart 2019 Alle Weesper CDA kiezers van harte bedankt voor het vertrouwen.
  • 20 maart 2019
  • 20 maart 2019
  • 19 maart 2019 #mindermarktmeersamenwerking
  • 19 maart 2019

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook