CDA Weesp

Bijeenkomsten over bestuurlijke toekomst van Weesp

flow bestuurskrachtonderzoek Weesp

De fractie van het CDA hoopt dat veel Weespers gebruik gaan maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het geven van reactie over dit zo belangrijke besluit voor en over Weesp. Hier een overzicht van de komende bijeenkomsten.

Woensdag 14 september 19:30 uur: presentatie resultaten in Grote Kerk

Presentatie resultaten bestuurskrachtonderzoek Weesp. Op deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van het bestuurskrachtonderzoek in Weesp. De aankondiging kunt u ook lezen op de website van de gemeente Weesp en de gemeentepagina in de lokale kranten.

Dinsdag 11 oktober 19:30 uur: een Politiek Plein in stadhuis
Donderdag 13 oktober 20:00 uur: Commissie AZ in stadhuis
Donderdag 27 oktober 20:00 uur: Gemeenteraad in stadhuis

De Provincie Noord-Holland heeft in aantal rapporten haar beeld gegeven over de bestuurlijke inrichting van de Gooi&Vechtstreek. Eerst was er het rapport Winsemius en later het zgn. Rapport van de verkenners in april 2014. In deze rapporten gaf de Provincie duidelijk aan dat er geen intensieve samenwerking tussen gemeenten in Noord-Holland en Utrecht toegestaan werd dus geen Stichtse Vecht en Weesp. De Provincie sprak de voorkeur uit om Weesp te laten fuseren met Wijdemeren en in een later stadium met Hilversum. De wens van de provincie om tot 3 grote gemeenten in Gooi&Vechtstreek te komen was klip en klaar. Dat vermindert in de ogen van de provincie de bestuurlijke drukte en is voor de aansturing door de provincie een stuk eenvoudiger. Nu ligt er een 3e rapport door Deloitte vanuit de Provincie Noord Holland over de bestuurskrachtmeting van de diverse gemeenten. In het rapport staan conclusies of de gemeenten voldoende in staat zijn wettelijke taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de voorzieningen aan de inwoners van voldoende kwaliteitsniveau zijn. Het onderzoek van de provincie heeft ook gekeken naar de regionale bestuurskracht en eventuele mogelijkheden tot herindelingen van de gemeenten in de Gooi&Vechtstreek. U kunt deze informatie terugvinden op https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2016/Augustus_2016/Onderzoek_bestuurskracht_Gooi_en_Vechtstreek_gereed

Weesp heeft een eigen plan van aanpak gehanteerd om haar eigen bestuurskracht te onderzoeken. Doel van dit Weesper onderzoek is om na dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot een besluit te komen in de eigen gemeenteraad van Weesp over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Weesp.

Als je een keuze wilt maken over mogelijke samenwerking of fusie is het verstandig eerst te weten waar je staat. Hoe goed of slecht gaat het met de gemeente Weesp. Om hier achter te komen heeft de gemeente Weesp heeft zelf de regie gepakt om het noodzakelijke onderzoek te doen. Het rapport vanuit de Provincie Noord Holland is 29 augustus jl openbaar geworden. De rapporten van Weesp worden op 14 september openbaar. Wat volgt zijn een aantal bijeenkomsten en vergaderingen waarbij uiteindelijk in de raadsvergadering van 27 oktober de gemeenteraad het uiteindelijke besluit moet gaan nemen. Net als andere partijen vindt het CDA het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij dit besluit betrokken worden. Deze betrokkenheid via o.a. de stadsgesprekken en de burger- en ondernemerspeiling waren al onderdeel van dit proces. Het vervolg van dit totale proces start op 14 september met de presentatie van de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek Weesp. Bent u geïnteresseerd, wilt u het direct volgen en uw mening geven noteer dan de volgende data.

Woensdag 14 september 19:30 uur: presentatie resultaten in Grote Kerk
Presentatie resultaten bestuurskrachtonderzoek Weesp. Op deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van het bestuurskrachtonderzoek in Weesp. De aankondiging kunt u ook lezen op de website van de gemeente Weesp en de gemeentepagina in de lokale kranten.

Dinsdag 11 oktober 19:30 uur: een Politiek Plein in stadhuis
Op basis van de informatie uit het bestuurskrachtonderzoek van Weesp en het Deloitte rapport van Provincie Noord Holland wordt er door de gemeenteraad een toekomstvisie opgesteld. Het Politiek Plein geeft u de mogelijkheid om als burger in discussie te gaan met raads- en commissieleden en uw opvattingen over de toekomstvisie te geven. Vanaf 5 oktober is het voorstel over de toekomstvisie via website Weesp beschikbaar.

Donderdag 13 oktober 20:00 uur: Commissie AZ in stadhuis
Discussie tussen raads- en commissieleden over de toekomstvisie. Inwoners hebben gelegenheid tot korte inspraak (maximaal 5 minuten en vooraf aanmelden bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Vanaf 3 oktober is de agenda van de commissie via website Weesp beschikbaar.

Donderdag 27 oktober 20:00 uur: Gemeenteraad in stadhuis
Besluit over de toekomstvisie. Hier neemt de gemeenteraad het belangrijke besluit hoe we in en met Weesp verder gaan. Dit zal niet meteen het besluit zijn met wie we gaan fuseren, maar meer het vaststellen dat we niet langer alleen verder kunnen en welke opties we nu willen gan onderzoeken. Er is gelegenheid tot korte inspraak (maximaal 5 minuten en vooraf aanmelden bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Vanaf 17 oktober is de agenda voor de raadsvergadering via website Weesp beschikbaar.

Heeft u behoefte om de CDA fractie te informeren over uw ideeën en opvattingen schroom dan niet om contact met de fractie op te nemen.

Like ons op Facebook