CDA Weesp

Toelichting terugsturen collegevoorstel over Crematorium in Weesp

 

De vestiging van een kleinschalig crematorium heeft natuurlijk sympathie onder de Weesper bevolking. Bij mogelijke realisatie begrijpt ook de Weesper dat er naast emotie  juist ook bestuurlijke en zakelijke argumenten belangrijk zijn. Uitgelezen een rol voor college en raad!

Nadat in 2011 de gemeenteraad tegen de vestiging van een crematorium op de locatie Carspelhof heeft gestemd, is de discussie over de vestiging van een crematorium in Weesp niet verstomd. In december 2013  hebben het CDA, D66 en de VVD een motie ingediend bij het Masterplan Begraafplaatsen. In een raadsinformatiebrief heeft het college op 8 oktober 2014 het eerste gedeelte van het onderzoek uitgevoerd met de conclusie “een crematorium is niet haalbaar”. Op basis van het verhaal dat er een marktpartij wel mogelijkheden zag zou de wethouder nog een keer gaan praten. Het raadsvoorstel inzake de eventuele vestiging van een crematorium kwam dus niet uit de lucht vallen. Insprekers tijdens de commissie vergadering en zelfs commissie leden vroegen zich wel af waarom dit plotseling op de agenda stond. “Hadden we hierom gevraagd? Er is toch aangegeven dat er geen crematorium zou komen? Onbetrouwbaar bestuur! waren gehoorde uitdrukkingen.

Her raadsvoorstel zou antwoorden moeten geven op het verzoek gedaan in bovengenoemde motie.

Het voorstel gaf geen antwoord vandaar dat de commissie SOB op 20 september 2016 het voorstel over een principe keuze voor de vestiging van een crematorium in Weesp op de locatie Landscroon of Carspelhof, op deze wijze niet verder wilde behandelen. Deze stap verdient uitleg.  Zie uitleg bij Standpunten/documenten.

Like ons op Facebook