CDA Weesp

Crematoriumplek?

Ook ik was, op de tribune, aanwezig bij de vergadering van de commissie SOB(20/09 jl.) waar wethouder Eijking over sprak in WNws van 28/09, blz. 11. Kennelijk beleefde hij een heel andere vergadering dan die ik meemaakte. Voor agendapunt crematoriumplek was de toon al gezet door het voorafgaand handelen van het College.
Het voorstel beoogde de raad voor Landscroon te laten kiezen. Zo’n keuze vraagt wel om heldere gegevens en feitelijke argumenten. Het collegevoorstel bevatte op deze punten nauwelijks iets of was tegenstrijdig (o.a. parkeren). Ook op schriftelijke vragen van raadsfracties werd niet inhoudelijk gereageerd. Het College schoffeerde de raad met korte antwoorden in de trant van “dat komt later wel” of “dat weet je wel”. Bij het inspreken kwam de vastgoedman van Yarden een en ander meedelen van wat kennelijk al met het College was bekokstoofd. Tijdens de bespreking kwamen van de zijde van het College geen aanvullende gegevens.
Kortom: Met nauwelijks informatie werd de raad verzocht te kiezen tussen Landscroon en Landscroon. Of zoals de nieuwe hopman van de WSP-fractie het kernachtig uitdrukte: “Ik wil niet kiezen want ik kan niet kiezen”. En die door het College geschapen onmacht leidde alle fracties in de commissie tot de unanieme afwijzing van dit stuk. Dus?? wethouder “ heel boos”.
Blijft de vraag waarom het College zo handelde.
Aangenomen dat het geen bestuursvandalisme is zou het College dan, gegeven het dualisme, in de marge van het bestuurskrachtonderzoek hebben willen toetsen hoever de raad zich zou laten manipuleren?
John van Baars
 
De stukken kunnen worden gelezen en de vergadering beluisterd op de website van de gemeente onder bestuur&organisatie, agenda’s en stukken, csie SOB 20-09-2016.

Like ons op Facebook