CDA Weesp

CDA vindt "geen geleur aan de deur" belangrijk

In het gezamenlijk streven van raad en college naar minder regels is er een voorstel gekomen om de APV aan te passen. Ook de spelregels rondom het venten aan de deur in Weesp stonden in het voorstel om te verdwijnen. De CDA fractie heeft argumenten aangevoerd om de verordening rondom het geleur en gezeur aan de deur juist wel in de APV te laten staan. In deze tijd is er veel aandacht om te voorkomen dat vooral ouderen via gedoe aan de deur risico lopen om bedrogen en opgelicht te worden. De ouderenbonden en ook de politie waarschuwen regelmatig voor o.a. babbeltrucs. Zie ook https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html .

Een verordening in een lokale APV voorkomt natuurlijk niet dat onterecht leuren aan de deuren nog gebeurd. De CDA fractie vindt het belangrijk dat alle middelen die er zijn om dit te helpen voorkomen ingezet moeten worden. Vandaar de inzet van het CDA om de regels rond venten aan de deur in de Weesper APV te laten staan. In het voorliggende raadsvoorstel van 2 februari zijn deze artikelen weer opgenomen in de verordening.

Like ons op Facebook