CDA Weesp

CDA Weesp wil dat college wacht met besluiten over terrassen

Het CDA wilde afgelopen gemeenteraad moties indienen om de truc van het college om snel terrassen in de binnenstad te realiseren, te kunnen voorkomen. Helaas is de agenda op het laatste moment veranderd . Het CDA werd het indienen van deze moties onmogelijk gemaakt. In de raadsvergadering van 15 juni a.s. zullen wij deze motie alsnog indienen.
 Naar aanleiding van het debat in de commissievergadering leek het dat het college bakzeil had gehaald en werd toegezegd dat de locatievisie alsnog in de raad besproken ging worden. Kort voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag verscheen er een brief van het college met de boodschap dat de raad in het najaar mag praten over de locatievisie en over de nu al ingediende zienswijzes door inwoners van Weesp. Maar ondertussen gaat het college wel terrassen die worden aangevraagd al toestaan en zet hiermee in de praktijk de gemeenteraad buitenspel. De CDA fractie vindt dit ongehoord en onbetaamd en zeker niet zorgvuldig naar de inwoners van Weesp. Middels de door de CDA in te dienen motie willen wij van de overige partijen steun vragen om onomkeerbare beslissingen van dit college te voorkomen. De CDA fractie is van mening dat het huidige college met een aantal voorgenomen collegebesluiten bezig is om de binnenstad van Weesp snel in zijn schoonheid te beperken en de leefbaarheid van de binnenstad voor de eigen inwoners te verminderen. Acties zijn voornamelijk gericht op het welbevinden van een aantal ondernemers en de toeristen maar dit gaat ten koste van het totale beeld van Weesp en zeker ten koste van de leefbaarheid voor de inwoners. Het gaat op dit moment naast de plannen van het college over de terrassen in de binnenstad ook over het toestaan van vaste ligplaatsen in de Oudegracht, Het CDA heeft andere prioriteiten bij het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad. Het CDA vindt dat het college naast de belangen voor ondernemers en de toeristen juist ook de belangen van de inwoners moet dienen. Natuurlijk is een bruisende stad goed maar het moet niet gaan overkoken. Nu lijkt het er op dat dit college graag alle overlast die Amsterdam sinds kort probeert in te perken juist in Weesp veel kansen wil geven. Overal terrassen zonder na te denken over andere en vooral ongewenste effecten.
 
Het CDA vindt dat juist naast de bruisende activiteiten ook de rustieke uitstraling (overdaad schaadt) Weesp zo uniek maakt. Laat Weesp een schat van een stad. (juni 2017)
 

Like ons op Facebook