CDA Weesp

Terassennota Weesp: Overdaad schaadt !

terrasstoel De CDA fractie heeft vaker aangegeven dat het huidige college van bezig is om de binnenstad van Weesp snel in zijn schoonheid te beperken en de leefbaarheid van de binnenstad voor de eigen inwoners te verminderen. Acties van het college zijn voornamelijk gericht op het welbevinden van een beperkt aantal ondernemers en de toeristen maar dit gaat ten koste van het totale beeld van Weesp en zeker ten koste van de leefbaarheid voor de Weesper binnenstad bewoners.

Door de motie van het CDA van dit voorjaar was het college verplicht om de terassennota weer met de gemeenteraad te bespreken. Gelukkig was er nu raadsbreed (met uitzondering van de WSP) het beeld dat het met de voorgestelde locatienota niet goed komt. Juist vanuit inwoners en horecaondernemers kwam tijdens vergadering een duidelijk signaal dat de voorstellen niet goed zijn. Kern van de boodschap is over het algemeen het aspect wat wij als CDA fractie al vanaf het begin proberen duidelijk te maken. Levendigheid is goed maar de leefbaarheid is een groter goed oftewel: Overdaad schaadt !

Overleg, inspraak, nakomen afspraken en afweging van meerdere dimensie bij de invulling van de openbare ruimte zijn de aspecten die veel gehoord werden tijdens de commissievergadering.  

Overal terrassen zonder na te denken over andere en vooral ongewenste effecten. Weesp moet een schat van een stad blijven en de rustieke uitstraling is ook wat Weesp zo uniek maakt.

Het CDA vindt dat tenminste de volgende kaders gesteld moeten worden:

  • Maximaal 30% van kades aan de Herengracht en Achterom zouden voor terassen in aanmerking moeten komen.

o     Weesper inwoners moeten zonder verplicht te zijn om geld uit te geven op een terras, van de kom en het water kunnen genieten.  Juist het sluishoofd in de zon aan de Herengracht t/o nr. 14-15 is een plek die als vervanging van een park gebruik wordt.

  • Niet alleen de locaties voor terrassen vaststellen maar werken naar een integraal terrassen beheersbeleid.

o     Juist voor leefbaarheid inwoners moeten sluitingstijd terrassen geregeld zijn naast het verplicht opruimen van het terras meubilair. Het CDA  wil geen opslag van terras meubilair in de openbare ruimte. Zeker niet in het winterseizoen.  Het strak handhaven van duidelijke sluitingstijden is noodzakelijk omdat het gebied gemengd is. De combinatie  wonen en horeca met de huidige schaalbeperking maakt Weesp zo charmant.

  • Bij terrassen aan de overkant van de straat voor een horecagelegenheid moet er ook gekeken worden naar verkeersveiligheid.

o    Niet alleen vanuit oogpunt medewerkers maar ook van de vele fietsers die hier passeren.

  • Het nu redelijk willekeurig bepalen dat er minder parkeerplaatsen komen om terassen mogelijk te maken moet anders.

o    Een integraal plan voor de openbare ruimte van de binnenstad is noodzakelijk. Parkeren voor inwoners moet mogelijk blijven, naast laden en lossen,  naast laadpalen voor elektrische auto’s,  naast extra ruimte voor fietsparkeren en naast ruimte voor ondergrondse vuilinzameling.  

  • Bij terassen op stoepen minimaal 1 meter 50 doorgang hanteren.

o    Stoepen zijn voor inwoners heel belangrijk. In de locatievisie terrassen spreekt het college over een minimale doorgang van 1 meter 20  (= minder dan 4 stoeptegels). Veel te smal voor doorgaande voetgangers, zeker met kinderwagen, scootmobiel of rollator. Over inwoners met een visuele beperking nog maar niet gesproken. Het CDA vindt 1.50 meter een absoluut minimum.  Ondernemers nemen ruimte omdat er blijkbaar niet gehandhaafd wordt en vaak schuiven de stoelen van dit soort initiatieven dan vanzelf op naar de doorgaande route van de stoep.

De CDA fractie is blij dat de argumenten, de inbreng van de insprekers en de ingediende zienswijzen er toe hebben geleid dat het voorstel nu opnieuw wordt voorbereid.  Nu op een wijze dat er meer invloed mogelijk is van inwoners, raadsleden en ondernemers om voor de Weesper situatie tot verstandige voorstellen te komen.

Like ons op Facebook