CDA Weesp

CDA Weesp visie op woningbouw Weesp na 2017

Wonen in Weesp is veelvuldig in  het nieuws waarbij het regelmatig gaat over stijgende prijzen door de gekte op de huizenmarkt in Amsterdam en dus ook stijgende prijzen in Weesp. Leuk bij verkoop maar problematisch bij aankoop van een nieuwe woning. Veel inwoners van Amsterdam kopen nu in Weesp een huis net als overigens in Haarlem, Zaandam en Hoofddorp. Naast de berucht Amsterdamse wachtlijstenvan 14 jaar voor een huurwoning vraagt iedereen mogelijkheden voor regulering bij koopwoningen om Weesper inwoners een voorkeurspositie te geven. Helaas is dit bij koopwoningen met huidige wetgeving eigenlijk niet mogelijk. Afspraken over prijsvorming van nieuwbouw in Bloemendalerpolder zijn in de voorliggende jaren van bouwcrisis gemaakt. Deze prijzen zijn nadelig voor mogelijkheden van doorstroming voor Weespers met een middeninkomen. Daarbij heeft de aangepaste wetgeving rond woningcorporaties de positie van middeninkomens in huursector ook moeilijker gemaakt. De realiteit is ook dat 4 jaar geleden de woningbouw bij de sportvelden een groot zorgenkind was terwijl het afgelopen jaar de huizen in de 6 straatjes ineens wel als warme broodjes zijn verkocht.

Redenerend vanuit de huidige realiteit is het doel van het CDA-Weesp om zich de komende jaren in te zetten voor:

 • Het faciliteren van “oudere” Weespers om zelfstandig, comfortabel en ontzorgd te blijven wonen.
 1. Veel gelijkvloerse woningen in nieuwbouwprojecten
 2. Betrekken woonadviescommissie bij nieuwbouw en restauratie
 3. Hanteren programma’s als van Groot naar Beter van woningcoörperaties
 4. Mogelijkheden stimuleren voor aanpassen koopwoningen via o.a. de zogenaamde “Blijverslening”.
 5. Particuliere initiatieven betreffende nieuwe woonvormen dienen door de gemeente te worden gestimuleerd. De rol van de gemeente moet zijn het “makelen” tussen partijen: initiatiefnemers, professionele partijen en doelgroepen.
 • Experimenten in de regionale huisvestingsverordening door te zetten en experimenten verder aan te jagen. Juist in het goedkopere en middensegment zodat inwoners van Weesp de mogelijkheid houden en kunnen verbeteren om hun woonwensen in Weesp te realiseren;
 • Het stimuleren van het gaan realiseren van huurwoningen in het middensegment.
 • Streven naar de realisatie van 400 sociale koop- en huurwoningen in Weesp en daarbij ook creëren van woningen voor jongeren in diverse leeftijdsgroepen en jonge gezinnen. Het CDA wil gemêleerde projecten waar jong en oud wonen, waar koopwoningen en huurwoningen worden gebouwd en autochtoon en allochtoon wonen. Mogelijkheden ziet het CDA op de volgende plaatsen:
 1. Via transformatie van kantoren aan Irenelaan/van Houten Industriepark en Amstellandlaan en daar ook meerdere woningcoörporaties bij betrekken.
 2. De Rijnkade is in structuurvisie genoemd als woningbouw. Onderzoek naar beperkte ontwikkeling van minder luxe appartementen stimuleren waarbij het vrachtverkeer op deze grootschalige ontsluitingsweg prioriteit moet houden.
 3. Natuurlijk de bouwvlek op de Jan Woudsmaschool
 4. De herinrichting van het gebied Kostverlorenflat op een manier dat het oorspronkelijke plan van minder hoogbouw in de wijk ook tot zijn recht komt.
 5. Ondanks de vastgelegde afspraken in de Bloemdalerpolder blijven spreken met de ontwikkelende partijen over mogelijkheden. Wellicht dat markt de komende jaren zich daar toch beter voor gaat lenen.
 • NIET bouwen op alle open plekken in Weesp. Vandaar in ieder geval geen bebouwing van:
 1. De open ruimte aan de rand van de wijk Aetsvelt
 2. De open ruimte bij de Singelscholen naast de Rabobank
 3. Het Sinnigvelderplantsoen
 4. Het grasveld naast de moskee aan de Nijhoffstraat
Naast de locaties en het aanpassen op doelgroepen is het werken naar energieneutrale woningen voor nieuwbouw een doel. Voor bestaande bouw moeten ook stimulerings mogelijkheden worden gezocht. 

Like ons op Facebook