CDA Weesp

CDA-Weesp wil duidelijke informatie over Jeugd GGZ

De laatste tijd zijn er veel negatieve signalen omtrent problemen bij jeugd GGZ in het nieuws.  Middels een Raadsinformatiebrief is de commissie Welzijn daar summier over geïnformeerd. Op donderdag 5 oktober is er een bijeenkomst over dit issue bij het kantoor van de Regio Gooi&Vechtstreek. De raadsleden Weesp kunnen niet naar deze bijeenkomst omdat de raadsvergadering in Weesp gelijktijdig is. Het CDA heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat de fractie middels een aparte bijeenkomst of met een presentatie in de volgende raadscyclus uitgebreid geïnformeerd wil worden over de situatie rond de jeugd GGZ in Weesp.

Aandachtspunten o.a. :

·         In ieder geval dezelfde informatie zoals 5 oktober wordt toegelicht in regiobijeenkomst voor raadsleden over problematiek in Jeugdzorg.

·         Gesteld wordt dat intake tijdig plaats vindt dat daarna wachtlijst voor uitvoering behandeling groot is. Waar zijn objectieve cijfers te vinden, hoe is beeld en wat zijn acties voor oplossingen?

·         Wat zijn nieuwe afspraken door Minister  met GGZ aanbieders en welke zijn wel of niet al in Weesp geïmplementeerd?

·         Hoe worden cliënten gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning en in hoeveel procent van de gevallen wordt dit gebruikt?

·         Inzicht geven over de vraag of de samenhang tussen beleidsuitgangspunten Weesp en de inkoop Jeugdzorg er wel is en zo ja hoe is dit zichtbaar?

·         Is er toe te lichten hoe de samenhang met andere zorg loopt (regie, 1 huishouden- 1 plan, etc.)

·         Wat  doen aanbieders met vroegsignalering en preventie en hoe is dit na de nieuwe inkoopronde geborgd c.q. verbeterd.

De CDA fractie begrijpt dat dit moeilijke en gevoelige materie is maar vandaar ook de noodzaak om de raadsleden veel uitgebreider dan tot op nu over Jeugd GGZ te informeren. Betrokken inwoners zullen zich niet zo gauw in het openbaar uiten over hun persoonlijke problemen dus wij moeten als raadsleden dan op andere wijze toch goed bewaken of wat er noodzakelijk is om te gebeuren ook gebeurd

Like ons op Facebook