CDA Weesp

Meerdere wegen kunnen leiden naar een betere kruising of rotonde.

Resized Kruising HogeweijHet college van B&W mag van de coalitiepartijen ruim 1,5 miljoen uit te gaan geven voor een rotonde bij het winkelcentrum Hogeweij. Bij de behandeling in de commissie waren er veel  vragen bij meerdere fracties of het voorliggende voorstel wel de beste oplossing is voor de complexe verkeersproblemen op de 2 kruisingen op de Plataanlaan. De veiligheid van de kruising Papelaan met de Plataanlaan moet voor overstekende fietsers beter worden maar de mogelijkheden zijn beperkt. Het CDA heeft voorgesteld om voor  de rotonde en kruising vanwege de twijfels die er waren om door middel van second opinion een extra voorstelling van zaken te krijgen. Niet omdat het voorwerk onvoldoende was maar er zijn aannames gedaan waarbij onder andere de fietsersbond ook niet is geconsulteerd. Het CDA heeft het gevoel dat er te veel prioriteit bij het autoverkeer ligt. Ook was een verschil dat er bij vernieuwing van kruising met verkeerslichten in plaats van een rotonde dat de grond van 3 huizen buiten het project kon blijven. Dat scheelt bijna 7,5 ton euro's aan afschrijving. Geen geld dat nodig is voor de aannemer maar alleen boekhoudkundig geld weggooien. Het is dus zeker de moeite waard om te kijken of er toch nog andere mogelijkheden waren. Uiteraard wel met een oplossing met een goede verkeersveilige situatie als doelstelling.

Voordeel van een kruising is ook dat het minder "stenig" is dan een massaal verkeersplein waarbij de auto in een woonwijk wel veel ruimte krijgt ten opzichte van fietsers en de vele oudere voetgangers.

Een kruising spaart ook meer gras en bomen op de Plataanlaan, geeft andere mogelijkheden voor route naar het winkelcentrum, verkeersafwikkeling van Kastanjelaan en voorkomt mogelijke verstopping bij een geopende Roskambrug. De CDA fractie heeft natuurlijke geen specifieke verkeerskundige expertise maar weet wel dat bij het bedenken van oplossingen er altijd  velen wegen zijn die naar Rome kunnen leiden. In dit geval was het de moeite waard om nog één keer door anderen laten te kijken of er meerdere wegen waren die de verkeersveiligheid wel met een veilige kruising in plaats van een rotonde konden oplossen. Helaas werd ons voorstel onvoldoende gedeeld. Naar de mening van het CDA is er nu te makkelijk een besluit genomen om ruim 1,5 miljoen uit te gaan geven. Met de eerste aanpassingen die door de coalitiepartijen werden ingediend werd al ingestemd om dit later in de plan uitwerking mee te nemen. Geen zorgvuldige vorm van besluitvorming door de college maar dit komt helaas vaker voor.

Like ons op Facebook