CDA Weesp

CDA-Weesp stelt vragen over WMO taxi

artikel wmo taxi a

In de Gooi&Eemlander stond 21 oktober een artikel over de kwaliteit van de WMO taxi in Weesp. Terecht dat dit naar aanleiding van problemen die betrokken gebruikers is opgepakt. Naar aanleiding van meerdere signalen zijn er in de raadscommissie Welzijn op 28 september jl door het CDA al vragen gesteld aan de wethouder. 

Het CDA had al meerdere signalen ontvangen en vraag één was of de wethouder bekend was met signalen over kwaliteitsproblemen van de WMO taxi.
De wethouder antwoordde dat er problemen zijn met vooral één van de bedrijven die een contract hebben voor de uitvoering van de ritten van de WMO taxi.  Tussen de Regio en de vervoerders zijn gesprekken gaande om te zorgen dat de afspraken over tijdigheid van rijden weer gerealiseerd worden. De wethouder verwachtte op korte termijn verbeteringen van de bedrijven en sloot andere oplossingen. niet uit. Vraag 2 was wanneer wij als raad en de inwoners van Weesp als klant weer een overzicht kregen over de kwaliteit van de  dienstverlening door WMO taxibedrijven. De wethouder zou nog laten weten wanneer het jaarlijkse evaluatierapport is te verwachten. Uiteraard bewaakt het CDA deze toezeggingen. De mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten in de samenleving is voor een grote groep inwoners van Weesp afhankelijk van een goed functionerend systeem van WMO taxi. Het CDA zal de toezeggingen over kwaliteitsverbetering van de wethouder blijven monitoren.

Like ons op Facebook