CDA Weesp

Info over Jeugdhulp in commissie Welzijn na verzoek CDA

Tijdens vergadering commissie Welzijn op donderdag 2 november a.s. is het verzoek van het CDA gehonoreerd en was er een presentatie over de situatie van Jeugdhulp in de Regio G&V en Weesp in het bijzonder. De laatste tijd waren er veel negatieve signalen omtrent problemen bij jeugd GGZ in het nieuws.  Middels een Raadsinformatiebrief was de commissie Welzijn daar summier over geïnformeerd vandaar dat het CDA heeft aangedrongen op duidelijke informatie.
Vragen die waren gesteld:
1. Graag de toelichting zoals in regio over problematiek Jeugdzorg.
2. Is intake tijdig en hoe is daarna wachtlijst voor uitvoering behandeling. Waar zijn objectieve cijfers te vinden?
3. Wat zijn nieuwe afspraken door Minister met GGZ aanbieders en welke zijn wel of niet al in Weesp geïmplementeerd?
4. Hoe worden cliënten gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning en in hoeveel procent van de gevallen wordt dit gebruikt?
5. Inzicht geven over de vraag of er samenhang is tussen beleidsuitgangspunten Weesp en de inkoop Jeugdzorg.
6. Is er toe te lichten hoe de samenhang met andere zorg loopt (regie, 1 huishouden- 1 plan, etc.)
7. Wat  doen aanbieders met vroegsignalering en preventie en hoe is dit na de nieuwe inkoopronde geborgd?

Like ons op Facebook