CDA Weesp

CDA wil beter onderhoud stoepen in alle Weesper wijken.

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 vast is het wijzigingsvoorstel van het CDA aangenomen het beter onderhouden van stoepen in alle Weesper wijken.
Het CDA wil blijven investeringen in het samenleven binnen de Weesper samenleving. Veiligheid op straat voor voetgangers is naar de mening van het CDA een belangrijke randvoorwaarde. Ook constateert het CDA dat in de uitvoeringsplannen de stoepen onderbelicht blijven. Via diverse activiteiten komt er steeds meer aandacht voor valpreventie bij oudere inwoners. Belangrijk is dat er ook meer aandacht moet komen op het voorkomen van vallen in de openbare ruimte.
Eenzaamheid moet niet alleen voorkomen worden door activiteiten maar ook door het faciliteren in betere voetpaden. De oudere en ook de mindere mobiele Weesper moet zich veilig voelen. Ouderen worden dan eerder verleidt om naar buiten te gaan. Goed voor het bewegen en voor de sociale contacten. Het CDA heeft ook in voorgaande jaren gepleit om extra geld te bestemmen voor voetgangers. Het college heeft altijd aangegeven dat er voldoende mogelijkheden waren binnen het budget dus het CDA vraagt nu nogmaals om dit dan waar te maken. Vandaar de oproep om bij onderhoud voetgangerspaden en stoepen meer rekening te houden met oudere Weespers. Geef meer prioriteit voor het onderhoud van stoepen in plaats van alleen onderhoud van asfalt en wegbestrating. Extra check en reparatie van stoepen die vanwege het stuk rijden door auto’s en het opwerken door boomwortels heel ongelijk worden. Uiteraard niet alleen in het centrum maar juist ook in de wijken Aetsveld en Hogeweij.

Standpunten

Tweets

  • 12 februari 2019 Het CDA Weesp heeft vandaag een bloemetje gebracht bij mevrouw Ria Jansen-vd Laan en de heer Wim Koole. Mevrouw Jan…
  • 07 februari 2019 Aanpak zwerfafval #Weesp begint ook aan bron. Met ingang van 2020 geen plastic glazen laten vallen maar #statiegeld…
  • 01 februari 2019
  • 31 januari 2019 Commissievergadering WZ. #weesp Agenda o.a. Jeugdhulp en Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Opvallend. Totale a…
  • 31 januari 2019 Het #CDA campagneteam voor de waterschapsverkiezingen bij Amstel Gooi en Vecht. #AGV van 20 maart 2019, heeft een…
  • 27 januari 2019 Een hele goede maandag!
  • 24 januari 2019 Goed om te zien dat veel mensen bij Tomin een prettige werkomgeving hebben. Jammer om te horen dat de kansen die er…
  • 17 januari 2019 Vanavond een hoorzitting in Hilversum over de laatste "misgelopen" inkoop Jeugdbescherming in regio Gooi…
  • 09 januari 2019 CDA wenst lagere OZB voor verenigingen. Het CDA Weesp wil dat bij vrijwilligersorganisaties zoals sportvereniginge…
  • 08 januari 2019 RT @marchaverkamp: De regenboogvlag hangt, net zoals bij vele kerken en overheidsgebouwen, ook uit bij het Partijbureau van @cdavandaag. Mo…

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook