CDA Weesp

CDA wil beter onderhoud stoepen in alle Weesper wijken.

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 vast is het wijzigingsvoorstel van het CDA aangenomen het beter onderhouden van stoepen in alle Weesper wijken.
Het CDA wil blijven investeringen in het samenleven binnen de Weesper samenleving. Veiligheid op straat voor voetgangers is naar de mening van het CDA een belangrijke randvoorwaarde. Ook constateert het CDA dat in de uitvoeringsplannen de stoepen onderbelicht blijven. Via diverse activiteiten komt er steeds meer aandacht voor valpreventie bij oudere inwoners. Belangrijk is dat er ook meer aandacht moet komen op het voorkomen van vallen in de openbare ruimte.
Eenzaamheid moet niet alleen voorkomen worden door activiteiten maar ook door het faciliteren in betere voetpaden. De oudere en ook de mindere mobiele Weesper moet zich veilig voelen. Ouderen worden dan eerder verleidt om naar buiten te gaan. Goed voor het bewegen en voor de sociale contacten. Het CDA heeft ook in voorgaande jaren gepleit om extra geld te bestemmen voor voetgangers. Het college heeft altijd aangegeven dat er voldoende mogelijkheden waren binnen het budget dus het CDA vraagt nu nogmaals om dit dan waar te maken. Vandaar de oproep om bij onderhoud voetgangerspaden en stoepen meer rekening te houden met oudere Weespers. Geef meer prioriteit voor het onderhoud van stoepen in plaats van alleen onderhoud van asfalt en wegbestrating. Extra check en reparatie van stoepen die vanwege het stuk rijden door auto’s en het opwerken door boomwortels heel ongelijk worden. Uiteraard niet alleen in het centrum maar juist ook in de wijken Aetsveld en Hogeweij.

Standpunten

Tweets

  • 01 december 2018 De door het CDA ingediende motie over bestrijding van de gladheid heeft in ieder geval meer aandacht voor voetgange…
  • 28 november 2018 Gemeentelijke herindelingen gestopt maar Weesp gaat wel op termijn bestuurlijk fuseren met Amsterdam. Dit is te lez…
  • 28 november 2018 Nu de wettelijke mogelijkheden wel bestaan moet voor #weesp met al haar verenigingen deze kansen ingekopt worden.
  • 26 november 2018 Met CDA lijsttrekkers @DennisHeijnen voor Provinciale Staten en @WimZwanenburg voor @waterschapagv bij campagne bi…
  • 15 november 2018 Steun voor verenigingen. CDA / Nieuws / CDA: Vrijwilligers kunnen hogere maandelijkse vergoeding krijgen
  • 13 november 2018 RT @PieterOmtzigt: CDA/CU/D66 wetsvoorstel: Breng bij sportclubs, scouting, dorpshuizen het lage OZB tarief (voor woningen) in rekening, n…
  • 07 november 2018 @cdaweesp wil geen woorden maar oplossingen. Blij dat raad #weesp Unanieme deze urgentie deelt.
  • 06 november 2018 RT @Weesp: 'Spreken met de raad' op woensdag 7 november om 18.15 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis in Weesp. De kans om met raadsleden…
  • 11 oktober 2018
  • 26 september 2018 #teamcdaweesp trots op Katinka Hilders-vd Wetering. Sinds jaren weer een vrouwelijke voorzitter van een raadscommis…

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook