CDA Weesp

CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

kostsverlorenstraat braakliggendGa aan de slag en realiseer een plan waar we woningzoekenden kunnen helpen! Weesp is er mee gediend. Op deze manier bieden wij kansen voor Weespers om in Weesp te blijven wonen.
Het CDA vindt dat zij in het belang van de woningzoekenden moet kiezen voor het huidige plan. Het plan wat nu voorligt voorziet in mooie appartementen met een lift. Bruikbaar voor oudere en jongere woningzoekenden uit Weesp. Ymere stelt dat 5 woonlagen nodig zijn om een lift rendabel te krijgen. Een lift is belangrijk om ook appartementen voor senioren te realiseren.
Twee en een half jaar na de vaststelling van de kaders is er nog steeds geen steen gestapeld. De vraag naar sociale huurwoningen voor jong en oud is enorm groot. Inschrijvingen op een aangeboden huurwoning komen zelfs uit op meer dan 400 geïnteresseerden. Dat zegt iets!!
Op 30 juni 2016 werden de kaders voor de nieuwbouw op de plaats van de voormalige Kostverlorenflat vastgesteld. De toenmalige coalitiepartijen (WSP, GL en de PvdA) amendeerde dit voorstel door te stellen dat de bouwhoogte maximaal 6 verdiepingen mocht zijn. Het CDA stemde tegen deze kaderstelling. Het CDA vond dat 4 verdiepingen hoog genoeg zou zijn. Dit conform de huidige bebouwing tegenover de gesloopte flat.
Ymere ontwikkelde een plan conform de gestelde kaders. Dit plan werd begin dit jaar gepresenteerd. De omwonenden ageerden tegen dit plan en met name tegen de bouwhoogte. Vierhoog is genoeg! Ook de CDA-fractie uitte kritiek op de bouwhoogte.
Ymere heeft zich de kritiek aangetrokken en wijzigde het plan van 6 naar 5 bouwlagen. Overigens was de voormalig flat zelfs 9 bouwlagen.
Nog steeds is er kritiek en met name de WSP, die notabene een van de indieners van het amendement waren in juni 2016, weigert een bouwhoogte van 5 lagen.
Het CDA stond ook niet afwijzend bij bouwhoogte 4 in plaats van 5. Maar nog meer discussie, nog meer gepraat en de woningnood wordt alleen maar steeds groter. De afgelopen jaren is er geen sociale huurwoning op appartement voor senioren gebouwd. Het CDA wil niet langer wachten.
Het definitieve plan om appartementen te realiseren op winkelcentrum Hogeweij moet nog komen. Wij zullen kritisch blijven kijken of het geheel relatie is met de omgeving!
(december 2018).

Standpunten

Like ons op Facebook