CDA Weesp

CDA standpunt herontwerp fusie Weesp met Amsterdam

Tekst fractievoorzitter CDA tijdens vergadering gemeenteraad Weesp 06-02-2020

Bij de bespreking van het herindelingsontwerp in de commissie AZM van vorige week leek het dat collega raadsleden wat in verwarring waren over de standpunten van het CDA. De CDA-fractie is tijdens het hele proces naar de fusie, transparant en consequent gebleven bij de argumentatie en de keuzes die gemaakt zijn.

Tijdens de laatste vergadering van de vorige gemeenteraad in maart 2018 is het besluit genomen met welke fusiepartner Weesp in zee zou gaan. De CDA-fractie koos, net als ruim 40% van de Weespers voor Gooise Meren en niet voor Amsterdam.

Het CDA vond en vindt dat democratische afdwingbaarheid van invloed op het bestuur en beleid beter en verstandiger is dan de gun factor van Amsterdam.

Er werd door de gemeenteraad een democratisch besluit genomen om met Amsterdam te gaan fuseren, eerst ambtelijk en op termijn bestuurlijk. Het CDA is een democratische partij dus accepteert zij een door de raad genomen besluit. Vanuit de bestaande realiteit van die keuze was de instelling van het CDA dat de afspraken zo gunstig mogelijk voor de Weesper moesten worden. Het CDA heeft zich vanaf het begin daar vol voor ingezet en in dit proces ook verantwoordelijkheid genomen.

Halverwege dat proces bleek het bestuurlijk akkoord klaar te zijn, het was nog niet echt klaar maar het besluit moest nu genomen worden, zei Amsterdam, want de bestuurlijke fusie moet in 2022 geschieden.

Het CDA vindt: Niet eerst tekenen bij het kruisje en dan later nog onderhandelen.

Lees meer: CDA standpunt herontwerp fusie Weesp met Amsterdam

Like ons op Facebook