CDA Weesp

Gelukkig met Weesper referendum, verdrietig over procedure.

 
20140417 153241Het CDA is blij dat uiteindelijk er een referendum komt op woensdag 21 maart.
Tenslotte was dit aan de Weespers toegezegd na alle inspanningen van het comité Zelfstandig Weesp. De wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen getuigd niet van een sterk staaltje van bestuur. Hoe serieus nemen Provincie en Staten Generaal nog de uiteindelijke beslissing van de raad. Genomen besluiten worden makkelijk teruggedraaid en veranderd, wetten en verordeningen ruim geinterpreteerd en deskundig advies genegeerd.
In de raadsvergadering van 9 november in de Grote Kerk is de Weespers toegezegd dat een aangevraagd referendum serieus zou worden behandeld. In de voorbereidende commissievergadering en in de raadsvergadering van vrijdagavond 22 december leek dit serieus behandelen niet aan de orde. Een door de gemeenteraad aangestelde commissie van deskundigen op het gebied van referenda en bestuursrecht had een advies uitgebracht. Het grootste gedeelte van de raad vond zichzelf verstandiger dan de deskundigen dus het voorstel werd terzijde geschoven. Tot op het eind toe werden er weer wijzigingen gevraagd waarbij de juistheid van de procedure van ondergeschikt belang leek.
Het CDA vindt dat er zeer onzorgvuldig wordt omgegaan met wettelijke regels. Daarnaast ook nog de mening van de deskundigen dat Weesp zich op zeer glad ijs begeeft waren de redenen dat de CDA fractie tegen het gekunstelde voorstel heeft gestemd. Het oorspronkelijke voorstel van de deskundigen had wel onze instemming kunnen krijgen. Tegen en toch voor? Het CDA is blij dat de Weespers zich toch kunnen uitspreken over het besluit of Weesp wel of niet in de regio Gooi&Vechtstreek moet blijven.
De referendum vraag op 21 maart wordt:
De gemeenteraad van Weesp is van plan een besluit te nemen over een ambtelijke fusie en na de komende raadsperiode (2018-2022) bestuurlijke fusie met de gemeente Gooise Meren of met de gemeente Amsterdam.
Wat heeft uw voorkeur?
Antwoorden:
*   een fusie met Gooise Meren
*   een fusie met Amsterdam

Like ons op Facebook