CDA Weesp

Meer voorzichtigheid in fusieproces vindt CDA niet onverstandig.

Stadhuis richting polderDe toekomst is met alle lopende fusieperikelen nog ongewis maar het CDA is er niet zo van overtuigd dat het goed is om met ingang 2022 alle sleutels van de stad Weesp in te leveren bij Amsterdam. De samenleving van Weesp is zo anders dan het grootstedelijke Amsterdam en dat vraagt om moeilijk en complex maatwerk. Nog los van de vraag of Amsterdam dit wel echt gaat toestaan. Maar laten we Weesper eigenaardigheid en eigengereidheid daar volop voor inzetten.

Bij een fusietraject tot 2026 wordt veel meer recht gedaan aan de eerder door Weesp genomen besluiten om via de weg van de geleidelijkheid een fusie aan te gaan. Tenslotte moet de ambtelijke fusie zichzelf nog bewijzen naast dat er behoorlijk wat discussie is over de zeggenschap van burgers in Amsterdam. Een toezegging over zelfbestuur, een stadsraad of een tijdelijke pilots voor een stadsraad, wordt misschien te gauw gedaan. Eerst zien en dan geloven want uiteindelijke realisatie blijkt toch vaak minder rooskleurig.

Het CDA is blij dat er nu meer partijen zijn die willen voorkomen dat Weesp via een grootstedelijke manier op afstandelijke wijze wordt bestuurd. De Weesper identiteit is hoe wij als samenleving samenwerken. Daar hoort ook bij dat Weesper organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, sport, welstand en zorg de mogelijkheid houden om krachtig een bijdrage te kunnen blijven leveren. Bij de verkiezingen hebben we al deze aspecten ook naar voren gebracht en aangegeven dat bij een keus voor Amsterdam dit verloren zou kunnen gaan.

Realiteit is dat de komende maanden er aan bestuursovereenkomsten en herindelingsvoorstellen met Amsterdam wordt samen gewerkt. Streven moet zijn dat Weespers en de Weesper gemeenteraad alle argumenten en feiten kunnen afwegen. Met harde en concrete toezeggingen en uitwerkingen die voor langere tijd geborgd zijn. Het CDA Weesp, blijft zich sterk maken voor inbreng van die Weesper samenleving en rekenen op veel inbreng, energie en aandacht van Weespers in de komende maanden. De keuzes van nu zijn keuzes voor de toekomst.

(september 2019)

Like ons op Facebook