CDA Weesp

Nieuwe minima voorzieningen Weesp niet voor iedereen gunstig.

ouderen assetIn de publiciteit lijkt het dat door het aansluiten bij de sociale voorzieningen van Amsterdam alles nu beter wordt voor Weespers die afhankelijk zijn van de minima en armoede voorzieningen. Maar gebruikers van de voedselbank gaan waarschijnlijk geen geld uit geven, om met korting van de stadspas, naar een museum te gaan.
Het effect voor veel Weesper ouderen die geen gebruik meer kunnen maken van de huidige gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering heeft ook grote gevolgen. Een ouder echtpaar moet nu wel weer het eigen risico van de ziektekosten gaan betalen.  Met AOW en een klein pensioen dan hakt 770 euro extra zorgkosten per jaar er wel in.
Weesp heeft juist veel regelingen waar inwoners met inkomen tot 130% van het minimum inkomen gebruik van kunnen maken. Het CDA kreeg helaas geen steun voor een voorstel om een langere overgangsregeling mogelijk te maken. Gedane toezeggingen dat er Weesper beleid mogelijk blijft en dat Amsterdam alleen maar uitvoert lijken met het eerst voorkomende project al vergeten.

Voor de Weespers met de laagste inkomens kan en zal het Amsterdamse sociale beleid op een aantal terreinen gunstiger uitpakken. Zij krijgen het met de Amsterdamse sociale voorzieningen in ieder geval niet slechter. Overigens mag dit ook wel, omdat Weesp vanaf 2020 minimaal 100.000 euro per jaar meer gaat uitgeven om dit te realiseren. Het CDA is teleurgesteld omdat er weinig bereidheid is om te investeren in oplossingen voor langdurige overgangsregelingen voor Weespers. Het “systeem Amsterdam” bepaalt blijkbaar voor de meeste politieke partijen het beleid in Weesp.

Like ons op Facebook