CDA Weesp

CDA standpunt herontwerp fusie Weesp met Amsterdam

Tekst fractievoorzitter CDA tijdens vergadering gemeenteraad Weesp 06-02-2020

Bij de bespreking van het herindelingsontwerp in de commissie AZM van vorige week leek het dat collega raadsleden wat in verwarring waren over de standpunten van het CDA. De CDA-fractie is tijdens het hele proces naar de fusie, transparant en consequent gebleven bij de argumentatie en de keuzes die gemaakt zijn.

Tijdens de laatste vergadering van de vorige gemeenteraad in maart 2018 is het besluit genomen met welke fusiepartner Weesp in zee zou gaan. De CDA-fractie koos, net als ruim 40% van de Weespers voor Gooise Meren en niet voor Amsterdam.

Het CDA vond en vindt dat democratische afdwingbaarheid van invloed op het bestuur en beleid beter en verstandiger is dan de gun factor van Amsterdam.

Er werd door de gemeenteraad een democratisch besluit genomen om met Amsterdam te gaan fuseren, eerst ambtelijk en op termijn bestuurlijk. Het CDA is een democratische partij dus accepteert zij een door de raad genomen besluit. Vanuit de bestaande realiteit van die keuze was de instelling van het CDA dat de afspraken zo gunstig mogelijk voor de Weesper moesten worden. Het CDA heeft zich vanaf het begin daar vol voor ingezet en in dit proces ook verantwoordelijkheid genomen.

Halverwege dat proces bleek het bestuurlijk akkoord klaar te zijn, het was nog niet echt klaar maar het besluit moest nu genomen worden, zei Amsterdam, want de bestuurlijke fusie moet in 2022 geschieden.

Het CDA vindt: Niet eerst tekenen bij het kruisje en dan later nog onderhandelen.

Je kunt maar één keer onderhandelen en afspreken en dat doe je vooraf. Het CDA blijft van mening dat je niet fuseert voor 3 jaar maar voor vele jaren en dat de voorwaarden en overgangsregelingen die nu zijn afgesproken onvoldoende zijn. Dus de CDA-fractie stemde tegen het bestuurlijk akkoord. Want de richting was goed, maar de finish nog niet bereikt.

Vanavond moet de raad besluiten over het herindelingsontwerp. Daarin staat dat Weesp bestuurlijk wil fuseren met Amsterdam. Maar het CDA wil dat samen met vele Weespers nog steeds niet. Wij blijven bij onze argumenten dat het beter voor de Weesper samenleving zou zijn om aan te sluiten bij een meer gelijkwaardiger gemeente.

Ik wil u gerust alle argumenten weer uit de doeken doen waarom de CDA-fractie niet voor Amsterdam kan en wil stemmen, maar ik heb het vermoeden dat u die argumenten nog wel weet.

Als je ziet hoe de verhoudingen in de raad liggen dan is te verwachten dat er weer een meerderheid is die wel het heil verwacht van Amsterdam en weer zullen wij ons neerleggen bij het meerderheidsbesluit en zullen wij ons blijven inzetten voor een zo goed mogelijke positie van Weespers als toekomstige inwoners van de gemeente Amsterdam.

Like ons op Facebook