CDA Weesp

CDA-Weesp kiest voor Gooise Meren

Tijdens de bijeenkomst in de grote kerk heeft Jan Renzenbrink als fractievoorzitter van het CDA uitgesproken waarom het CDA kiest voor Gooise Meren. De letterlijke tekst van de toespraak is hieronder gepubliceerd.
 
Het CDA is van mening dat de beste keus voor ons als Weespers is om in de regio Gooi en Vechtstreek te blijven. Voor het CDA is belangrijk hoe we de sterke samenhang tussen u als inwoners, het stadsbestuur en alle samenwerkingsverbanden behouden en borgen en hoe de Weesper leefgemeenschap met alle initiatieven, belangengroepen, verenigingen, buurten en vrijwilligers invloed kan hebben en houden.
Het CDA heeft meer vertrouwen in een bestuurscultuur van meerdere woonkernen om voor de lange termijn de identiteit van de Weesper samenleving te behouden.
Natuurlijk hebben wij de verschillen afgewogen bij de kwantiteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie, de hoogte van belastingen, de lobbykracht en het kunnen financieren van projecten, et cetera. Maar het CDA vindt de kracht van de Weesper samenleving belangrijker dan de macht van grote getallen en de schijn van het grote geld.
Weesp moet haar bestuurskracht vergroten. Maar dit moet niet gepaard gaan met ondermeer langere wachtlijsten voor huurhuizen, andere plaatsingsregels voor scholen en het geldverslindend weglopen uit goed lopende regionale regelingen voor onderwijs, WMO en andere zorg voor mensen. 
Na een fusie wordt Weesp onderdeel van een nieuwe gemeente. Het is niet realistisch dat Weesp een status aparte krijgt bij gemeentelijk beleid en verordeningen. Hooguit tijdelijke overgangsmaatregelen.
De inwonerssamenstelling van Amsterdam Zuidoost is natuurlijk heel anders dan van Weesp, Muiden, Muiderberg of Naarden. Niet onlogisch als er in de Bijlmer dan andere keuzes worden gemaakt en geen Weesper prioriteiten worden gesteld.
Aandacht krijgen voor Weesper belangen als een minuscuul onderdeel van Amsterdam of als een kwart van Gooise Meren is natuurlijk heel verschillend. Herkenbare en aan te spreken raadsleden helpen daarbij. De mogelijkheid van directe beïnvloeding door inwoners en maatschappelijke organisaties op gemeentelijk beleid en besluiten is een nog krachtiger hulpmiddel. U weet ook dat veel beloftes en afspraken in de politiek vaak aangepast worden. Het CDA vindt het belangrijk dat dit mede door Weespers bewaakt kan worden.

Bewaken en bijsturen via de Amsterdamse grootstedelijke bestuurscultuur wordt heel afstandelijk. Het besturen van een gemeente met woonkernen , kleinschaligheid, dicht op de ambtelijke organisatie en de stadsbestuurders is een andere mentaliteit . Weesp heeft als kern binnen de Gooi en Vechtstreek meer mogelijkheden om de Weesper identiteit, de eigenaardigheid en de eigengereidheid in stand te houden. Het CDA wil de stad Weesp met deze waarden door geven aan volgende generaties. Deze keuze voor de Weesper toekomst is niet alleen voor een paar jaar maar voor de komende tientallen jaren.
En ……we kunnen nooit meer terug. Versterking van bestuurskracht wil het CDA niet inruilen voor het uit handen geven van bestuursmacht.
Dus: Niet opgaan in Amsterdam maar samengaan met Gooise Meren in een fusiegemeente met de kernen Muiden, Bussum, Naarden, en Weesp.

Like ons op Facebook