CDA Weesp

Katinka Hilders-van de Wetering

Katinka Hilders-van de Wetering is gemeenteraadslid namens het CDA

2018 katinka hildersVanuit haar functie als raadslid is zij tevens;

 •  fractievoorzitter
 •  lid van de commissie Welzijn
 •  lid van de commissie Stads Ontwikkeling en Beheer
 
 

 

Jan Renzenbrink

 

Jan Renzenbrink is gemeenteraadslid namens het CDA.

Va2018 jan renzenbrinknuit zijn functie als raadslid is hij tevens

 • lid van de commissie Algemene Zaken en Middelen
 • lid van de comissie Welzijn

Cees Sluijk

 

De heer Cees Sluijk is gemeenteraadslid namens het CDA.

Vanuit zijn functie als raadslid is hij tevens:2018 cees sluyk

 • lid van de commissie Stads Ontwikkeling en Beheer
 • voorzitter van de werkgeverscommissie
 • plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
 • voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Middelen
 • voorzitter van de Regiegroep fusieprocessen Weesp-Amsterdam

Miriam van Straten - Nagel

Miriam van Straten - Nagel is steunfractielid namens het CDA.
miriam kl
 • Miriam is lid van de commissie Stads Ontwikkeling.
 

John van Baars

John van Baars is steunfractielid namens het CDA.
john kl

 • John van Baars is lid van de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Like ons op Facebook