CDA Weesp

CDA wil beter looppad maar geen uitbreiding steigers Hoogstraat

Hoogstraat klein

Uit de programmabegroting 2018 blijkt dat het college de herinrichting van de Hoogstraat ter hand gaat nemen In het kader van het verder oppimpen van de Vechtoevers moet er in plaats van de huidige basaltoever een strakke steiger komen. Met daarbij ook weer uitbreiding van ligplaatsen voor recreatievaartuigen. Het CDA-Weesp vindt dat er ook andere belangen zijn en zeker vanuit het perspectief van inwoners.   Meer partijen in de raad van Weesp worden voorzichtig om de balans in de Weesper binnenstad te laten verdwijnen. Brede steun was er gelukkig voor het wijzigingsvoorstel van het CDA om zorgvuldigheid belangrijk te laten zijn dan het enthousiasme voor marketing en toerisme.

Het CDA wil blijven investeringen in het samenleven in de samenleving. De Hoogstraat is in de huidige vorm een heel belangrijk onderdeel om voor iedereen te genieten van de Vecht. Ook rustig zitten en genieten van het uitzicht is voor veel Weespers echte recreatie. Het aanpakken van de stoep en het pad beneden aan de waterkant is natuurlijk hard nodig. Juist voor ouderen en minder mobiele Weespers is dit belangrijk.

In de structuurvisie wordt het beeld met een boardwalk aan de Hoogstraat genoemd maar het is nog niet uitgewerkt. Uitvoering is dus veel te voorbarig. Eerst maar eens komen met concrete voorstellen,  goede kostenramingen , adviezen van o.a. Heemschut, een proces van burgerparticipatie en een goede bestuurlijke afweging van alle aspecten.

Naast de signalen uit het veld zijn er ook rapporten van het Watersportverbond, Hiswa en onlangs de Rabobank. Is er wel meer behoefte aan meer ligplaatsen want waarschijnlijk is er capaciteit genoeg is Weesp. Of is het de bedoeling van de WSP om vaste ligplaatsen voor Weespers te creëren in de openbare ruimte? Aan de Nieuwstad en de Oudegracht zie je nu al de effecten van dit beleid en groeit het aantal bootjes. Het is nu te voorbarig om de Hoogstraat “met ligplaatsen” als nieuwe werkelijkheid op te nemen en al vast te gaan beginnen. Het CDA ziet ook met dit plan van het college een verdere aantasting van het stadsbeeld van onze binnenstad. We moeten de schat van een stad niet consumeren maar conserveren.

Like ons op Facebook