CDA Weesp

CDA wenst lagere OZB voor verenigingen.

Clubhuizen Adelaar Argus WVGVHet CDA Weesp wil dat bij vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, muziekvereniging, creatieve verenigingen en de speeltuinvereniging niet langer het hoge OZB-tarief in rekening wordt gebracht.

De gemeente Weesp rekent verenigingen en stichtingen het hoge OZB-tarief dat ook bedrijven betalen en dat is veel hoger als het tarief voor woningen. Door een aangenomen wijziging in de landelijke belastingwetgeving (amendement CDA/CU/D66) wordt aanpassing nu mogelijk. Het CDA-Weesp wil nu dat clubs en verenigingen in Weesp hier ook van kunnen profiteren.

 

Het verenigingsleven en alle betrokken vrijwilligers zijn heel belangrijk voor een fijne samenleving en daarom verdienen ze onze steun en het CDA wil alle mogelijkheden aangrijpen die daarbij helpen. Deze vrijwilligersorganisaties zijn geen bedrijven. De leden ervan zetten zich belangeloos met hart en ziel in voor het maatschappelijk belang in Weesp.  Zij zorgen voor een aangenaam en sociaal klimaat en net als velen vindt het CDA dat belangrijk voor Weesp.  Het CDA heeft nu het voortouw genomen om een stap te zetten naar realisatie van een lager OZB-tarief. Dat scheelt de verenigingen al snel enkele honderden euro's per jaar die ze ongetwijfeld veel beter kunnen besteden dan aan belasting betalen.

FC Weesp veld clubhuis

Omdat deze wetwijziging nog te vers is om al in 2019 mogelijkheden te realiseren heeft de gemeenteraad eind december unaniem de door het CDA ingediende motie aangenomen. Doel is om bij behandeling van de kadernota voor 2020 de mogelijkheid te krijgen om op basis van feiten en cijfers andere keuzes te kunnen maken. (januari 2019)

Like ons op Facebook