CDA Weesp

Katinka Hilders-vd Wetering benoemd als wethouder van Weesp

katinka2Katinka Hilders is op 10 november door de gemeenteraad van Weesp benoemd als wethouder.
Het vertrek van Astrid Heijstee als wethouder is een groot gemis juist in de laatste maanden voor afspraken, regelingen, harmoniseren van regels, enz. in het Sociaal Domein. Veel zaken die Weespers als mensen aan gaan en sterk de leefbaarheid in de Weesper samenleving beïnvloeden.
Het gemis volledig compenseren kan natuurlijk niet gezien haar opgebouwde kennis en ervaring in de laatste 7 jaar.  
De Weesper CDA fractie is van mening dat er met de keuze om als CDA een wethouder te leveren de belangen van Weespers bij het proces om onderdeel te worden van de gemeente Amsterdam, het beste gediend zijn.
We beseffen ook dat de invloed van een nieuwe wethouder in deze afrondende fase nog beperkt mogelijk is. We zien wel de toegevoegde waard als extra mogelijkheden naast de invloed van een mogelijke raadswerkgroep, het opstellen van een overdrachtsdossier door college en raad en de inzet en werkzaamheden van het ambtelijke transitieteam.
Ongewenste effecten signaleren, signalen ontvangen uit samenleving, zo mogelijk proberen bij te sturen, aandacht vragen voor aanpassingen en vooral ook fungeren als aanspreekpunt voor Weespers. zal de meerwaarde kunnen zijn van een wethouder met een groot Weesper netwerk. De uitwerking, implementatie en afronding van alle afspraken die voortvloeien uit onder andere de 14 kernwaarden vragen naar de mening van het CDA veel persoonlijke inzet en energie van het college dat nu weer uit 3 wethouders bestaat.katinka5
De CDA fractie feliciteert Katinka Hilders met deze benoeming en wenst haar veel succes met deze klus voor de Weesper samenleving tot aan de verkiezingen van eind maart 2022.
 

Like ons op Facebook