CDA Weesp

Miriam van Straten-Nagel benoemd als CDA raadslid van Weesp

miriam klIn de raadsvergadering van 10 november jl is Miriam van Straten-Nagel benoemd als raadslid namens het CDA. De fractie is blij dat de vacature door de benoeming van Katinka Hilders als wethouder snel kon worden ingevuld. Miriam maakte als commissielid al deel uit van de CDA fractie.
In onderstaand stukje stelt zij zich even nader aan u voor.

Mijn naam is Miriam van Straten-Nagel, 42 jaar oud en opgegroeid in onze mooie stad. Na een tijd op andere plekken te hebben gewoond, woon ik met mijn gezin en mijn ouders al weer de nodige jaren op een oud boerenerf in het buitengebied van Weesp. Een voorbeeld van levensloopbestendig wonen en leven: zij helpen ons en wij helpen hen. Ik ervaar hoe fijn het is dat dit kan en vind dat woonvormen die generaties verbinden de ruimte moeten krijgen.
In het dagelijks leven ben ik docent aan de Aeres Hogeschool in Dronten, een agrarische hogeschool met een stevige basis in de praktijk. Ik heb dan ook een groen hart, en wil mij daarmee volop inzetten voor het leefbaar houden van het Weesper buitengebied.
 
Het bieden van ruimte aan onze agrarische ondernemers om op een duurzame en verantwoorde manier te kunnen voorzien in ons voedsel vind ik erg belangrijk. Lokaal produceren, lokaal consumeren wordt steeds belangrijker, daarmee is de zorg voor ons buitengebied zeker nu essentieel.
Voor Weesp blijft de aandacht nodig om na de fusie goede inbedding te hebben en te houden voor belangrijke voorzieningen in het toekomstig stadsgebied Weesp. Denk aan de bibliotheek, sportvoorzieningen, goede bereikbare zorg en goed bereikbaar onderwijs dicht bij huis. Ik wil met het CDA Weesp aandacht blijven vragen voor betaalbare, bereikbare en inclusieve voorzieningen voor alle Weespers.
Dat wilt u toch ook?

Like ons op Facebook