CDA Weesp

Moet Weesp wel onderdeel worden van stadsdeel Zuidoost?

Wordt de fusie niet te veel gezien als een fusie met het Amsterdam van de grachtengordel of het Amsterdam van het Concertgebouw en het Museumplein? Is de werkelijkheid niet andersscheepvaarthuis? Afgelopen week was er in het NOS-journaal een item over Amsterdam Zuidoost. Onderwerp was dat er een stille tocht werd gehouden vanwege weer een dodelijk slachtoffer tijdens een schietpartij. De voorzitter van de stadsdeelcommissie werd geïnterviewd naast een woordvoerder van de politie. Zij gaven informatie over het feit dat liquidaties veelvuldig voorkomen in Zuidoost en dat de criminaliteit daar hoog is, waarbij de zwijgcultuur zorgt voor instandhouding van deze problematiek.
Volgens de politie is er een heel grote mate van wapenbezit en wapengebruik. Ook kinderen lopen in Zuidoost met wapens en conflicten tussen kinderen worden ook met wapens uitgevochten.
 
Publiciteit over jongeren in Weesp gaat bijvoorbeeld over dat scholieren op de stoep fietsen, dat Weesper kinderen een liedje zingen tijdens Koningsdag voor de burgemeester. Ook over jongeren die rotzooi maken en daar door Weespers over worden aangesproken. Weesp samenvoegen met Amsterdam Zuidoost lijkt dan of je water en olie probeert te mengen. Natuurlijk zijn er in Weesp ook zorgelijke situaties over bijvoorbeeld druggerelateerde criminaliteit en jongeren die dreigen kansloos op te groeien. De problemen van Weesp vergeleken met de problematiek van Amsterdam Zuidoost is een ingegroeide teennagel vergelijken met hartfalen. Waarbij wel het besef dat ook een ingegroeide teennagel heel pijnlijk kan zijn en oplossingen vraagt.
Het is dan ook goed voor te stellen dat de gemeente Amsterdam, Weesp bestuurlijk wil toevoegen aan Amsterdam Zuidoost. In cijfers wordt al je bestuurlijk beleid in één klap succesvoller.
Want in alle statistieken worden dan cijfers van Weesp in cijfers van Zuidoost opgenomen. Je zult dan zien dat in de statistieken bijvoorbeeld:
• De criminaliteit daalt;
• De schooluitval minder wordt;
• Het percentage tienerzwangerschappen lager wordt;
• Het percentage inwoners die leven in armoede vermindert.
Binnen de bestuurlijke statistieken zal dit een succes worden voor Amsterdam. De sociale gemeenschap met zijn problemen in Zuidoost verandert niet, maar de sociale gemeenschap van Weesp zal hier grote offers voor moeten brengen. Wij verwachten veel minder bestuurlijke aandacht voor Weesp, want daar gaat het relatief gezien al zo goed. De Politie heeft ook zijn handen meer dan vol in Zuidoost en voor Weesp is minder aandacht te verwachten want gaat relatief heel goed.
Het CDA vindt dat een aantal pro Amsterdam partijen in Weesp een te roze bril op hebben bij het fusieproces met Amsterdam. Zij hebben het Amsterdam van de grachtengordel voor ogen, het Amsterdam van het Concertgebouw en het Museumplein.
Maar dat is niet het Amsterdam waar Weesp mee te maken gaat krijgen. Het risico dat Weesp samengevoegd wordt met een stadsdeel met grote aantallen inwoners met veel grotere sociale problemen is reëel. De Weesper samenleving is anders, heeft andere problemen en behoefte en vraagt ook andere bestuurlijke besluiten.
In de publiciteit lijkt het dat door het aansluiten bij de sociale voorzieningen van Amsterdam alles nu beter wordt voor Weespers die afhankelijk zijn van de minima en armoede voorzieningen. Maar het openbaar bestuur is er voor alle Weespers en niet iedereen zal het per definitie beter krijgen. De Weesper samenleving heeft wel andere behoeftes en een andere problematiek dan in Amsterdam Zuidoost. De Weesper samenleving mag wel meer waardering krijgen en gekoesterd worden door een aantal politieke partijen. We zijn met 19000 Weespers inclusief de nodige diversiteit. Over het algemeen vinden veel Weespers veiligheid, gezelligheid, leefbaarheid en saamhorigheid belangrijk. Uiteindelijk was en is Weesp nog steeds een stad maar gelukkig met een dorps karakter. Het dorps karakter is misschien niet progressief maar wel veel populairder dan een aantal partijen wil toegeven.
 

Like ons op Facebook